Да развием честен дух
Думите на Учителя

Произнесено от Върховният Учител Чинг Хай,
Специален Семинар в Тайланд,
26 ноември 2006 (оригиналът на китайски)

 

 

Не съм безсърдечна, като отказвам искрените ви дарове, но обичайна практика ми е да не приемам никакви подаръци. Нека ви кажа защо. Като приемаме все повече и повече подаръци, това ни става навик и се корумпираме. Затова аз съм решително против приемането на подаръци! Нашите посветени също не приемат дарове или други оферти. Монасите ни не приемат нищо предложено им, аз също – дори и един цент. Ето защо разберете това ясно. Не ми предлагайте никакви подаръци. Тъй като този човек е донесъл произведение на изкуството тук, ние ще го оставим в Тайландския Център като сувенир.

Обикновено не приемам нищо, защото искам да дам пример. (Аплодисменти) Не че няколко долара или някакви вещи биха допринесли вреда. Обаче, ако приемем нещо днес, утре ще бъдем обвързани да приемем друго. Приемайки от този човек, ние се задължаваме да приемем утре от друг човек. Ако днес приемем цент, утре ще приемем долар, а на по-следващия ден - 10 хиляди. На още по-следващия ден ще приемем 2 милиона. Снежната топка ще продължава лавинообразно да се върти, защото ще бъде трудно да откажем, след като веднаж сме приели. Трябва да бъдете честни и доблестни, защото това е начинът, по който трябва да се държите. (Аплодисменти)

Ако получаваме разни неща от хората, ние се обвързваме да им даваме специално отношение и така се заражда пристрастяването. Аз се отнасям съвсем еднакво и към богатите, и към бедните. Не знам и не ме и интересува кой е богат и кой беден. Затова мога да се отнасям честно и със същата любов към всички. Никой не може да ме купи с пари; никой не може да ме купи с каквото и да е. Аз съм ваша, еднаква към всекиго. (Аплодисменти)

Затова казвам на моите практикуващи монаси да не приемат подаръци. След като сме яли храна, предложена ни от някои хора, ние трябва да им служим. Когато други хора дойдат при нас, дори да имат по-добри причини и по-добри заслуги, отдаваме приоритет на онези хора, които са ни предложили дарове. Това не е правилно! Ако откажем да им служим, те може да помислят, че ги пренебрегваме. Може да си помислят: „Аз ти дадох толкова пари, а ти сега се отнасяш към мен като към другия човек!” След това ще се ядосат, а ядът предизвиква враждебност. Тези пари, тази печалба и слава не са хубави за нас и не са добри за света. Затова трябва да бъдем честни и да противостоим на всичко това. Печелете за своите разходи и се въздържайте от това да вземате неща от хората. Ясно ли е ? (Всички: Да!) (Аплодисменти)

Знам, че сте много искрени. Например, този практикуващ лично е изрисувал ваза и ми я предлага. Разбирам вашата искреност. Наистина. Но аз обикалям насам-натам, вършейки много работа, и трябва да остана честна и почтена. Такава съм още от своята младост и съм ви казвала няколко пъти. Когато бях студентка, веднъж родителите ми закъсняха да ми изпратят пари. Ходих гладна няколко дни, но все пак не попитах никого за нищо. Някой ми беше оставил храна, но аз не разбрах това, защото не ми беше казал. Дори когато бях гладна 3 - 4 дни, никога не докоснах нещо на другите. Един човек ми предложи пари и ме покани да отида и да остана с него, но аз не се съгласих. Дори му се скарах грубо и го предупредих : „Изчезвай! Или ще извикам полиция!”

Такава съм още от младостта си, не от сега. Ако не сме по природа честни и неподатливи към нещата на другите, тогава трябва да се обучим да бъдем такива. Не бива да продаваме душата си в замяна на каквото и да е временно нещо от този свят.