Kopiranje datotek revije:

  • Kopiraj to številko
  • Listanje naslednje številke
  • Poglej na seznam jezikov v katerih je prevod
    ( http://magazine.godsdirectcontact.net)

    Če imate kakršnokoli vprašanje, se nikar ne obotavljate in nam takoj pišite na e-mail:

    lovenews@Godsdirectcontact.org