การยกระดับจิตวิญญาณ

 

 

 

 

 

 

ซีดีใหม่ล่าสุดของอนุตราจารย์ชิงไห่
ชิงไห่

ท่านอาจารย์มอบของขวัญปีใหม่ที่น่าตื่นเต้นให้กับทุกคน—

ซีดีรวบรวมเพลงบทกวี
 (ภาษาเอาหลาก)

ท่านอาจารย์ใช้กระแสเสียงทุ้ม มีน้ำหนักมาร้องเพลงบทกวีที่เต็มไปด้วยความรัก อารมณ์ ระยะทางแห่งการแสวงหาสัจธรรมด้วยความตั้งใจที่เศร้าหมอง และการปรากฏตัวของพระเจ้า บางครั้งเสียงต่ำ บางครั้งเสียงสูง ความรักที่จริงจัง เสียงเพลงที่ไพเราะจับใจ ทำให้ผู้ฟังหมดความคิดที่ฟุ้งซ่านไปฉับพลัน เข้าสู่จิตวิญญาณที่ว่างเปล่าที่อยู่เหนือโลก

ซีดี-เอ็ม027 อดีตและปัจจุบัน
ซีดี-เอ็ม028 อยู่ชั่วกาลนาน
ซีดี-เอ็ม029กลิ่นหอมที่โชยมา (นักร้องชาวเอาหลักร้องเพลงบทกวีของท่านอาจารย์)
ซีดี-เอ็ม030ฝันกลางคืน
ซีดี-เอ็ม031อยู่เหนือกาลเวลา
ซีดี-เอ็ม032จนใจ


 

ดีวีดีใหม่ล่าสุดของอนุตราจารย์ชิงไห่

ดีวีดี ทีวี-4 (ภาษาอังกฤษ, มีตัวอักษรบรรยาย 15 ภาษา)

การเดินทางผ่านอาณาจักรอันสุนทรีย์ รายการโทรทัศน์---ความรักที่ประเสริฐไม่มีพรมแดน  

รายละเอียดที่สำคัญ : วันที่ 26 ธันวาคม ปี 2547 เอเซียตะวันออกเฉียงใต้ เกิดภัยพิบัติแผ่นดินไหว สึนามิ เป็นภัยพิบัติที่ร้ายแรงที่สุดในรอบ ร้อยปี ความรักความห่วงใยที่มาจากทั่วโลก ได้เพิ่มขึ้นตามรายงานสภาพเหตุการณ์ สิ่งของช่วยเหลือกับเจ้าหน้าที่รักษาพยาบาลได้เข้าสู่สถานที่เกิดเหตุอย่างต่อเนื่อง หลังจากท่านอาจารย์ทราบข่าวภัยพิบัติแล้ว ให้ความห่วงใยมาก แนะนำสมาคมนานาชาติทำการช่วยเหลือด่วนอย่างรวดเร็ว เพื่อนบำเพ็ญที่มาจาก ฟอร์โมซา และประเทศต่าง ๆ ได้จัดตั้งกลุ่มช่วยเหลือขึ้นหลายกลุ่ม เข้าไปช่วยเหลือในสถานที่เกิดเหตุ กลุ่มกู้ภัยเข้าไปเมือง อาเจะของอินโดนีเซีย ศรีลังกา กับประเทศไทยซึ่งเป็นสถานที่เกิดเหตุที่ได้รับความเสียหายอย่างหนัก เพื่อช่วยเหลือในการรักษาพยาบาล และแจกสิ่งของช่วยเหลือ ไม่เพียงทำให้ประชากรในพื้นที่ได้รับความช่วยเหลือทางด้านวัตถุ ยังได้เผยแพร่ความรักที่ล้นหลามของจักรวาล ปลอบจิตวิญญาณให้กับพวกเขากับการให้พรทางจิตวิญญาณของพระเจ้า

การสั่งสิ่งพิมพ์ของท่านอาจารย์ โปรดติดต่อ :
บ. สมาคมนานาชาติอนุตราจารย์ชิงไห่การพิมพ์ จก. ไทเป ฟอร์โมซา(The Supreme Master Ching Hai International Association Publishing Co., Ltd.)
โทร: (886) 2-87873935 /โทรสาร: (886) 2-87870873
อีเมล์: smchbooks@Godsdirectcontact.org
ส่งเงินทางไปรษณีย์สาธารณรัฐจีน บัญชีเลขที่ 19259438 (สำหรับการสั่งซื้อในฟอร์โมซาเท่านั้น)
บัญชีทางไปรษณีย์: บ. อนุตราจารย์ชิงไห่การพิมพ์ จก. (The Supreme Master Ching Hai Publishing Co., Ltd.)
http://www.smchbooks.com/ (เป็นภาษาอังกฤษและจีน)