รายงานสื่อมวลชน

หนังสือพิมพ์รายวัน ยูไนเต็ดไดลี่นิวส ฟอร์โมซา

 

ฉบับวันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม ปี 2548(ต้นฉบับเป็นภาษาจีน)

สมาคมนานาชาติอนุตราจารย์ชิงไห่ บริจาคเสื้อผ้าแด่เพื่อนพเนจร

[รายงานจากไทเป /นักข่าว เอี๋ยงเจิ้นหมิ่น] เพื่อนพเนจรคิดจะกลับสู่สนามทำงาน บางครั้งแม้แต่เสื้อผ้าที่สุภาพเรียบร้อยสักชุดก็ไม่มี เมื่อวานนี้ สมาคมนานาชาติ อนุตราจารย์ ชิงไห่ ได้บริจาคเสื้อผ้าจำนวน 200 ชุด ให้กับ เพื่อนพเนจรที่ได้รับการอบรมจากศูนย์บริการจัดหางานของรัฐ ที่เมืองไทเป เพื่อให้พวกเขาได้สวมเสื้อผ้าที่เรียบร้อยไปสอบสัมภาษณ์ และนายจ้างจะได้รับเข้าทำงานได้

ศูนย์บริการอบรมแรงงานของกรมแรงงานเมืองไทเป ได้เริ่มอบรมเพื่อนพเนจรตั้งแต่ เดือนสิงหาคม ปี 2533 เพื่อให้กลับสู่สนามทำงาน จัดตั้งหน่วยจัดหางานเพื่อนพเนจร จนถึงปัจจุบัน ได้มีเพื่อนพเนจรเข้ารับบริการจำนวน 1,544 คน อบรมเพื่อนพเนจรกลับเข้าสู่สนามทำงานจำนวน 1,007 คน ประสบความสำเร็จ 60 %

คุณ หลิวเจียหง เลขานุการศูนย์บริการจัดหางานกล่าวว่า เพื่อนพเนจรเวลาจะไปสอบสัมภาษณ์กับนายจ้าง จะต้องใส่เสื้อผ้าที่เรียบร้อย ก่อนหน้านี้ เสื้อผ้าที่จัดเตรียมให้กับเพื่อนพเนจรก็หมดแล้ว พอดีทราบว่าสมาคมนานาชาติ อนุตราจารย์ ชิงไห่ ต้องการบริการเพื่อนพเนจรด้วยสายงานต่าง ๆ หลังจากติดต่อแล้ว ได้รับบริจาคเสื้อแจกเกตกับกางเกงกีฬาขายาวจำนวน 200 ชุด

 
 
 <<