ความรักในรูปการกระทำ

รายการค่าใช้จ่ายการไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวที่ประเทศปากีสถานของสมาคมนานาชาติอนุตราจารย์ชิงไห่

รายละเอียดของค่าใช้จ่าย

จำนวนเงิน(รูปีปากีสถาน)

ใบเสร็จรับเงิน
อาหาร (นมผง ข้าวโอ๊ด ข้าวสาร ข้าวสาลี) 1,395,200 A1~A9
ผ้าขนหนู 1,346,160 B1~B3
เสื้อผ้าและสิ่งของกันหนาว(เสื้อเจ็คเก็คเด็ก รองเท้าถุงเท้า) 348,845 C1~C7
ของใช้ภายในเต๊นท์(เตา ถังน้ำ ตะเกียงเต๊นท์ น้ำมัน ไส้ตะ เกียง ผ้าปูพื้นนอน เตียง) 626,008 D1~D8
อุปกรณ์การรักษาพยาบาล 105,424 E1~E24
ค่าขนส่งและค่าติดต่อข่าวสาร 281,202 F1~F17
มอบของใช้ในโรงเรียน 2 แห่ง(พัดลม เก้าอี้ทำงาน เครื่อง เขียน กระดานประกาศ กระดานขาว สมุดบันทึก) 46,080 G1~G4
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด(ค่าแปล ค่าเช่าโกดัง ค่าวีซ่า ค่าผืนผ้า) 178,167 H1~H50
รวมเป็นเงิน

4,327,086 รูปี (72,578 เหรียญดอลล่าร์สหรัฐ)

 

 

 
 <<
ส่งหน้านี้ต่อให้เพื่อน ๆ