ความรักในรูปการกระทำ

รายการค่าใช้จ่ายจากงานช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยกระแสดิน หินไหลถล่มที่ฟิลิปปินส์
ของสมาคมนานาชาติอนุตราจารย์ชิงไห่

รายละเอียดของค่าใช้จ่าย

จำนวนเงิน (เปโซฟิลิปปินส์)

ใบเสร็จรับเงิน

ผ้าใบ

33,582.77

A1

อาหาร(นมผง ขนมปังกรอบ ลูกกวาด น้ำตาลทรายขาว)

174,265.00

B1~B2

ของใช้ประจำวัน(เตาไฟ ถังน้ำ แก้วน้ำเคลือบ อุปกรณ์ทำ ความสะอาด เครื่องครัว ชุดชั้นใน กางเกง รองเท้าเตะ)

903,463.50

B2,B3

อุปกรณ์รักษาพยาบาล

34,620.90

C1~C2

ค่าขนส่ง ค่าน้ำมัน

72,900.00

D1~D5

รวมเงิน

1,218,832.17 เปโซ

(23,620.78 ดอลลาร์สหรัฐ)

 
 

 <<
ส่งหน้านี้ต่อให้เพื่อน ๆ