คำถามและคำตอบที่เลือกสรรแล้ว

พระเจ้ารู้ใจเรา

ปราศรัยโดยอนุตราจารย์ชิงไห่ ลอนดอน สหราชอาณาจักร
วันที่ 9 มิถุนายน 2542 (ต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ) ดีวีดี #662

ถ. ถ้าคนไม่เชื่อในพระเจ้า เขาจะลงนรกหลังจากที่เขาตายไปหรือไม่?

อ. ไม่ เขาจะไม่ลงนรก พระเจ้ามีเมตตา พระองค์ไม่สนใจว่า ท่านเชื่อในพระองค์หรือไม่ เพียงแต่ว่า ถ้าท่านเชื่อในพระองค์ ตัวท่านก็จะรู้ดีขึ้น ท่านจะมีชีวิตที่ราบรื่น สงบสุข และมีความสุขมากขึ้น และท่านจะกลายเป็นคนที่ฉลาดขึ้นและมีความรัก สมมุติว่าท่านไม่เชื่อในพระเจ้า นั่นก็เป็นเพราะว่า มันยากเหมือนกัน ที่จะเชื่อ ในสิ่งที่ท่านมองไม่เห็น และด้วยเหตุนี้ ฉันจึงอยากแสดงให้ท่านเห็นพระเจ้า เพื่อท่านจะได้ทราบว่า พระเจ้ามีตัวตน ว่า พระเจ้ารักท่าน และคอยปกป้องท่าน พระองค์ทำตามใจปรารถนาทุกอย่างของเรา ถ้าท่านรู้จักพระองค์ และถ้าท่านยอมให้พระองค์ทำ เพียงแต่ว่าเราไม่ฟังพระองค์ แต่เราจะเชื่อในพระองค์ได้อย่างไร ถ้าเราไม่ติดต่อกับพระองค์? เราไม่ฟังพระองค์ เพราะเราเป็นกังวลมากไปเกี่ยวกับเรื่องทางโลกทุกเรื่อง และเราลืมไปว่า พระเจ้ากำลังรอคอยอยู่ตลอดเวลาในมุม ๆ หนึ่ง เพื่อให้เราเห็นพระองค์ เพื่อจะรักเรา เพื่อแสดงให้เราเห็นหนทางในการดำรงชีวิตที่ดีกว่า และให้พรแก่เราด้วยสิ่งต่าง ๆ มากมาย น่าเสียดาย ที่เราปฏิเสธพระองค์

เพราะฉะนั้น ถ้าเราไม่เชื่อในพระเจ้า ก็ไม่เป็นไร ฉันจะแสดงให้ท่านเห็น แล้วท่านก็จะเชื่อ นอกจากนั้น ท่านก็จะไม่ตกนรก เนื่องจากไม่เชื่อในพระเจ้า ถ้าท่านเป็นคนดี อย่างน้อยที่สุด ถ้าท่านไม่ฆ่าคน ท่านไม่โกงใคร และท่านไม่ทำสิ่งไม่ดี พระเจ้าก็จะช่วยท่าน และถ้าท่านไม่เชื่อในพระเจ้า แล้วท่านมาทำอะไรที่นี่ล่ะ? ฉันพูดเกี่ยวกับพระเจ้าเท่านั้น! เพราะฉะนั้น ท่านก็คงเชื่ออะไรบางอย่าง แม้ว่าในคำพูดที่ไม่คล่องแคล่วนักของท่าน ท่านไม่ทราบว่า จะให้ความหมายในความเชื่อของท่านอย่างไร แต่พระเจ้าก็รู้ใจท่าน มันไม่ใช่มาจาก สิ่งที่เราพูด แต่มาจากความรู้สึกของเราและความจริงใจในใจของเรา ที่ทำให้พระองค์นำพาเรามาสู่พระองค์