คำถามคำตอบที่เลือกสรรแล้ว

 

รู้จักแสงที่เป็นพระเจ้า

ปราศรัยโดยอนุตราจารย์ชิงไห่ ลอนดอน สหราชอาณาจักร
9 มิถุนายน 2542 (ต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ) ดีวีดี #662

ถ. ถ้าเห็นแสง เราจะแน่ใจได้อย่างไรว่า นั่นคือพระเจ้า?

อ. ท่านคิดว่า มารมีแสงหรือ? พระเจ้าเท่านั้น ที่มีแสง! สวรรค์เท่านั้น ที่มีแสง! ถ้าท่านหมายถึงแสงภายในที่สว่างเหมือนพระอาทิตย์ และบางครั้งสว่างมากกว่าดวงอาทิตย์นับพันดวง นั่นจะต้องมาจากพระเจ้า มันจะต้องเป็นพระเจ้า! เพราะว่าสวรรค์คือสถานที่ที่มีแสง พระเจ้าคือผู้ที่มีแสง นักบุญในอดีต ท่านก็เห็นภาพของพวกท่านทุกภาพมีแสง ดังนั้นเมื่อท่านเห็นแสง นั่นคือแสงของพระเจ้า ไม่มีอย่างอื่น! มารไม่สามารถมีแสงได้ มันเป็นตัวแทนของความมืด มันสามารถดึงเธอไปสู่ความมืดได้เท่านั้น ดังนั้น ถ้าท่านเห็นแสง แน่นอน มันคือพระเจ้า ไม่ต้องสงสัยเลย! ขอเพียงให้แน่ใจว่า แสงนั้นอยู่ภายในตัวท่านตลอดไป ท่านอาจจะสูญเสียมันไป ถ้าท่านลืมมัน เพราะฉะนั้น ท่านจะต้องนั่งสมาธิทุกวันเพื่อเก็บแสงนี้ไว้ และจำได้ว่า แสงส่องสว่างในความมืด มันส่องสว่างในเซลล์ที่มืดนี้ แล้วทุกวัน ท่านก็จะเห็นมันได้ และทุกวัน ท่านก็จะเข้าใกล้พระเจ้ามากขึ้น