ครอบครัวกวนอิม

ท่านอาจารย์ได้ออกแบบธงที่สวยงามและมีความหมายลึกซึ้ง เพื่อให้องค์กรพวกเรานำไปใช้ และได้อธิบายถึงความรักของสีที่แตกต่างกัน แทนความหมายดังนี้คือ :


สีเหลือง : คนผิวเหลือง
สีแดง : คนผิวแดง
สีดำ : คนผิวดำ
สีขาว : คนผิวขาว
สีเขียว : ธรรมชาติ สัตว์ และนกชนิดต่าง ๆ
สีน้ำเงิน : น้ำกับสิ่งมีชีวิตในน้ำ
ลักษณะภายนอก : โลก
พื้นหลัง : ท้องฟ้าสีคราม

เครื่องหมายเอสเอ็มบนธง เป็นการปลุกจิตวิญญาณที่นอนหลับให้ตื่นขึ้นมา เตือนพวกเราให้พัฒนาคุณสมบัติที่สว่างไสวจากภายใน และสีจากความรักที่ร้อยกันอยู่ 2 ข้าง เหมือนกับความหวังที่พระเจ้ามีต่อสรรพสัตว์ทางโลก อยากให้ทุกคนอย่าได้เลือกที่รักมักที่ชัง สรรพสัตว์ทั้งหลายต้องรักซึ่งกันและกัน ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขภายใต้ท้องฟ้าสีครามนี้