การยกระดับจิตวิญญาณ

หนังสือใหม่ล่าสุด
ของอนุตราจารย์ชิงไห่


ชีวิตในยุคทอง (1)
เข้าใจสุขภาพ
-กลับสู่ชีวิตธรรมชาติที่ถูกต้อง
(ภาคภาษาจีนออกจำหน่ายแล้ว)

*ภาคภาษาอังกฤษกำลังจะตามมา

 

หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมคำสอนจากปัญญาของอนุตราจารย์ชิงไห่ เป็นหัวข้ออภิปรายเรื่องสุขภาพโดยเฉพาะที่ชาวโลกให้ความสนใจมากที่สุด รายละเอียดสมบูรณ์นำไปใช้ในชีวิตได้ ไม่เพียงประกอบด้วยความสำคัญด้านสุขภาพของกายใจ ยกระดับภูมิต้านทานให้สูงขึ้น และการรักษาโรคด้วยตนเอง ทั้งยังได้รวมไปถึงสัตว์ การรักษาสิ่งแวดล้อม และความสุขของหมู่มวลมนุษย์ทั้งหลาย และการพัฒนาอย่างถาวรของโลก นอกจากนี้ในหนังสือยังได้เก็บบทความการปราศรัยธรรมของท่านอาจารย์ ในเรื่องการป้องกันภัยร้ายจากอาหารเนื้อสัตว์ บุหรี่ เหล้า ในปีใหม่ของปีทองที่ 3 (2549) และการรณรงค์เผยแพร่ทางเลือกใหม่ในการดำรงชีวิตที่ตามมา

ในยุคศตวรรษที่ 21 เทคโนโลยีรุกหน้า การบำบัดรักษาก็ก้าวหน้า ทำไมมนุษย์จึงยังต้องประสบความทุกข์ยากจากภัยธรรมชาติ โรคภัยไข้เจ็บกับความอดอยาก? ในหนังสือเล่มนี้ อนุตราจารย์ชิงไห่ได้อธิบายด้วยคำพูดที่เข้าใจง่ายแต่ลึกซึ้ง ปัญหาและสาเหตุต่างๆ และได้เสนอวิธีการแก้ไขที่ดีที่สุด เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจถึงการป้องกัน และการค้นพบ "ยาวิเศษที่รักษาได้ทุกโรค" ดังนั้น หนังสือเล่มนี้ไม่เพียงเป็นหนังสือบำรุงรักษาสุขภาพที่ทรงคุณค่า เหมาะสำหรับครอบครัวของท่าน ยังแนะนำญาติมิตรให้รู้จักความหมายด้านจิตวิญญาณจากอาหารมังสวิรัติด้วย เป็นหนังสือขั้นต้นที่ดีเยี่ยมในการสร้างสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์ให้กับชีวิต นักวิชาการที่ทำงานด้านการบำบัดรักษาต้องอ่านให้ละเอียดและคิดทบทวนการสั่งสิ่งพิมพ์ของท่านอนุตราจารย์ชิงไห่ โปรดแวะชม http://www.theCelestialShop.com
การสั่งซื้อออนไลน์หรือติดต่อ: บริษัท สำนักพิมพ์อนุตราจารย์ชิงไห่นานาชาติ จำกัด ไทเป ฟอร์โมซา (The Supreme Master Ching Hai International Association Publishing Co., Ltd)
โทร :(886)2-87873935/ โทรสาร :(886)2-87870873 อีเมล์ : smchbooks@Godsdirectcontact.org

สั่งจ่ายในไต้หวัน บัญชีเลขที่ 19259438 (กรณีสั่งซื้อในฟอร์โมซาเท่านั้น)
สั่งจ่ายทางไปรษณีย์: บริษัท สำนักพิมพ์อนุตราจารย์ชิงไห่ จำกัด (The Supreme Master Ching Hai Publishing Co.,Ltd.)

เชิญแวะเยี่ยมชมร้านหนังสือของเราในเว็บไซต์เพื่อดาว์นโหลดบัญชีรายชื่อหนังสือ และสรุปรายการสิ่งพิมพ์ล่าสุดของท่านอาจารย์ :http://www.smchbooks.com (มีทั้งภาษาอังกฤษและจีน)