การยกระดับจิตวิญญาณ


ซีดีใหม่ล่าสุดของอนุตราจารย์ชิงไห่

ซีดี-ซีจี12(ปราศรัยธรรมด้วยภาษาจีน)
การให้ด้วยจิตที่เมตตา
สมาธิกลุ่มไทเป ฟอร์โมซา เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2531

 รายละเอียดที่สำคัญ:

มหาอาจารย์ที่สามารถเผยแพร่ธรรมอยู่ในประเทศใดประเทศหนึ่งด้วยความราบรื่น เป็นบุญกุศลของประเทศนั้น และเป็นความกรุณาของโพธิสัตว์! ท่านอาจารย์ไม่เพียงสอนการสำเร็จเป็นพุทธให้พวกเรา ยังได้เตือนทุกคนต้องทำตามนักบุญ นักปราชญ์ในอดีต มีความเมตตา ความซื่อสัตย์ ความมีสัมมาคารวะ การมีปัญญา การรักษาคำพูด เป็นสุภาพบุรุษที่แท้จริง การเกิด การแต่งงาน เป็นเรื่องที่น่ายินดี ต้องมีเมตตาจิต ต้องให้ชีวิต เพื่อให้ทุกคนมีความยินดีเหมือนกับพวกเรา แต่คนทั่วไปเวลาจัดงานมงคลสมรส จะจัดงานเลี้ยงด้วยการฆ่าสัตว์ ทำให้สัตว์มากมายต้องทุกข์ทรมาน ในสภาพเหตุการณ์เช่นนี้ จะทำอย่างไรจึงจะถูกต้อง? หลังประทับจิต 5 ชั่วโคตรหลุดพ้น ยังต้องไหว้บรรพบุรุษอีกหรือไม่? ถ้าไม่สามารถหลีกเลี่ยงเรื่องประเพณี จะทำใจอย่างไร?

 


การสั่งสิ่งพิมพ์ของท่านอนุตราจารย์ชิงไห่ โปรดแวะชม http://www.theCelestialShop.com
การสั่งซื้อออนไลน์หรือติดต่อ: บริษัท สำนักพิมพ์อนุตราจารย์ชิงไห่นานาชาติ จำกัด ไทเป ฟอร์โมซา (The Supreme Master Ching Hai International Association Publishing Co., Ltd)
โทร :(886)2-87873935/ โทรสาร :(886)2-87870873 อีเมล์ : smchbooks@Godsdirectcontact.org

สั่งจ่ายในไต้หวัน บัญชีเลขที่ 19259438 (กรณีสั่งซื้อในฟอร์โมซาเท่านั้น)
สั่งจ่ายทางไปรษณีย์: บริษัท สำนักพิมพ์อนุตราจารย์ชิงไห่ จำกัด (The Supreme Master Ching Hai Publishing Co.,Ltd.)

เชิญแวะเยี่ยมชมร้านหนังสือของเราในเว็บไซต์เพื่อดาว์นโหลดบัญชีรายชื่อหนังสือ และสรุปรายการสิ่งพิมพ์ล่าสุดของท่านอาจารย์ :http://www.smchbooks.com (มีทั้งภาษาอังกฤษและจีน)