ภาพวาดใหม่ล่าสุดของท่านอาจารย์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ฤดูร้อน


นี้คือภาพวาดใหม่ล่าสุดส่วนหนึ่งของท่านอาจารย์ แต่ปัจจุบันยังไม่ได้เปิดให้สั่งจอง