เรื่องด่วน

 

 

ความจริงที่น่าลำบากใจสภาวะโลกร้อน
สิ่งแวดล้อม และการทานมังสวิรัติ

โดยกลุ่มข่าวสิงคโปร์ (ต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ)

ภาพยนต์เรื่อง "ความจริงที่น่าลำบากใจ" มีผู้บรรยายคือนายอัลกอร์ และสาระสำคัญก็คือ มนุษย์นั้นกำลังนั่งอยู่บนระเบิดเวลา
สารจากภาพยนต์ "ความจริงที่น่าลำบากใจ"

ภาพยนต์เรื่องนี้ได้บอกกับเราว่า ในรอบศตวรรษที่ผ่านมา มนุษยชาติได้สร้างผลกระทบต่อใยชีวิต ดาวเคราะห์ที่เราเรียกว่าบ้านดวงนี้ ในปัจจุบัน นักวิทยาศาสตร์ชั้นนำส่วนใหญ่ต่างเห็นพ้องว่า เรามีเวลาเหลือน้อยที่จะทำให้โลกนี้ที่จะแก้ไขกิจกรรมทำลายล้างสิ่งแวดล้อมของมนุษย์ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดมหันตภัยร้ายแรงบนดาวเคราะห์นี้ของเราเช่น "ภาวะอากาศรุนแรง น้ำท่วม ความแห้งแล้ง โรคระบาด และคลื่นความร้อน ซึ่งเหนือกว่าสิ่งใดที่เราเคยประสบมา"

หลังจากที่ไม่ได้รับเลือกตั้งให้เป็นประธานาธิบดีในปี 2543 แต่มีความเชื่อมั่นว่า เขาสามารถมีอิทธิพลดี ๆ ให้กับโลกได้ รองประธานาธิบดีอัลกอร์ ใช้พลังของท่านในการให้ความรู้ และแจ้งให้ผู้คนได้ทราบว่า ภาวะโลกร้อนนั้นมีจริงและเป็นอันตราย ภาพยนต์ของนายอัลกอร์สร้างบนพื้นฐาน ผลการวิจัยจากนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำทั่วโลก ภาพยนต์ได้ขอร้องให้เกิดการปฏิบัติการแก้ไข นอกจากนี้ เขายังย้ำว่า ภาวะโลกร้อนนั้นไม่ใช่ประเด็นทางการเมือง แต่เป็นประเด็นทางคุณธรรม และพวกเราทุกคนต้องรับผิดชอบที่จะมีส่วนร่วม

เว็บไซต์ประกอบภาพยนต์ http://www.climatecrisis.net ได้แจกแจงขั้นตอนวิธีการอย่างชัดเจนที่เราควรจะปฎิบัติตามในชีวิตประจำวัน เพื่อช่วยลดผลกระทบของภาวะโลกร้อน วิธีการเหล่านี้มีตั้งแต่การใช้พลังงานให้คุ้มค่าในบ้าน การใช้ผลิตภัณฑ์จากกระดาษใช้แล้ว การปลูกต้นไม้ การใช้รถร่วมกัน การซื้ออาหารปลอดสารพิษ การทานเนื้อสัตว์ให้น้อยลง ฯลฯ

ภาพยนต์ยังกล่าวว่า การทำเกษตรกรรมในปัจจุบันคือเหตุอันดับที่ 5 ที่ทำให้เกิดก๊าซเรือนกระจก และการผลิตเนื้อสัตว์นั้นมีผลกระทบอย่างยิ่งกับสิ่งแวดล้อม จากการวิจัยด้านภาวะโลกร้อน มี 2 สิ่งสำคัญที่ทำให้โลกนี้มีสิ่งมีชิวิตอยู่ได้ นั่นคือการมีอาหารที่เพียงพอ และการมีป่าไม้ที่สมบูรณ์ การทานอาหารจากพืชจึงเป็นวิธีสำคัญในการช่วยลดบริเวณที่ต้องใช้ในการให้มนุษย์ดำรงชีวิตอยู่ได้
นายอัลกอร์ได้พูดเกี่ยวกับ
ภาวะโลกร้อน

นอกจากนี้ มีการวิจัยหลาย ๆ ชิ้นที่แสดงว่า อาหารมังสวิรัตินั้นช่วยป้องกันโรคหัวใจ โรคมะเร็ง และหลาย ๆ โรคที่เกิดจากการรับประทานอาหาร มีหลักฐานชิ้นสำคัญจากหนังสือของศาสตราจารย์ ที.คอลิน แคมป์เบลล์ การวิจัยในประเทศจีน ซึ่งกล่าวไว้ว่า "ในอีก 10 ถึง 15 ปีข้างหน้า สิ่งที่พวกเราจะได้ยินแน่นอนก็คือ โปรตีนจากสัตว์นั้นเป็นสารอาหารที่มีพิษที่สุด ความเสี่ยงที่จะเกิดโรคนั้นสูงขึ้นอย่างมากมายเมื่อได้รับโปรตีนจากสัตว์แม้เพียงนิดเดียว

จึงเป็นที่ชัดเจนว่า มันเป็นความฉลาดที่จะเปลี่ยนเป็นมังสวิรัติตลอดไป ไม่ใช่เพื่อสุขภาพของเรา แต่เพื่อสิ่งแวดล้อม สิ่งนี้ยังเป็นส่วนหนึ่งของการยกระดับจิตสำนึกของดาวเคราะห์นี้ และไปพร้อมเพรียงกับการรณรงค์วิถีใหม่ในการดำรงชีวิต ซึ่งเกิดจากการดำริของทางท่านอาจารย์ผู้เป็นที่รักของเรา

หนังสือขายดีอันดับหนึ่ง "การทานอาหารสำหรับอเมริกายุคใหม่" ได้นำคำพูดของหัวหน้าเผ่าอินเดียแดงในซีแอตเติ้ลเมื่อ 100 กว่าปีที่แล้ว กล่าวไว้ในหนังสือว่า

"...สิ่งมีชีวิตทุกชีวิตนั้นเชื่อมถึงกันหมด อะไรก็ตามที่เกิดขึ้นกับพระธรณี จะเกิดขึ้นกับลูก ๆ ของพระธรณี มนุษย์ไม่ได้สร้างใยชีวิต เขาเป็นเพียงแค่เส้นใยหนึ่งในนั้น อะไรที่ตามที่เขาทำกับใยชีวิต เขาได้ทำสิ่งนั้นใหักับตนเอง"

ด้วยการแจกใบปลิววิถีใหม่ในการดำรงชีวิตให้เข้าถึงตัวบุคคล เราสามารถนำผลกระทบทางบวกให้กับชะตาของโลกนี้ด้วยพระพรจากพระเจ้าที่กำลังดำเนินอยู่ในตอนนี้