รายงานตามการจัดอันดับของท่านอาจารย์

คิวบา
♥♥♥♥♥♥

ความตั้งใจที่เปี่ยมไปด้วยเมตตาของประเทศ

โดยกลุ่มข่าวสหราชอาณาจักร (ต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ)

คิวบาเป็นที่รู้จักมาเป็นเวลานานในด้านดอกไม้แปลกตาและความงดงามแห่งเมืองร้อน แต่เมื่อไม่นานมานี้ ความตั้งใจที่จะให้บริการทางสังคมอย่างไม่หยุดหย่อนของประเทศนี้ได้กลายเป็นเรื่องราวเบื้องหลังแห่งความสำเร็จ
ประธานาธิบดีของคิวบา นายฟิเดล คาสโตร และองค์สันตะปาปา จอห์น พอล ที่ 2

ในปี 2541 คิวบาต้อนรับการมาเยือนครั้งแรกของท่านสันตปาปา จอห์น พอล ที่ 2 สิ่งนี้ได้แสดงให้เห็นถึงการเปิดกว้างของประเทศในด้านความคิดทางศาสนา หนึ่งเดือนหลังจากการมาเยี่ยมขององค์สันตะปาปา ประธานาธิบดี ฟิเดล คาสโตร ได้กล่าวต่อต้านการใช้การทำแท้งเป็นการคุมกำเนิด ในเดือนธันวาคม 2541 นายคาสโตรได้ตั้งให้วันคริสต์มาสเป็นวันหยุดแห่งชาติอีกครั้ง ซึ่งหมายความว่า เป็นครั้งแรกตั้งแต่ปี 2512 ชาวคิวบาสามารถฉลองงานคริสต์มาสได้อีกครั้งหนึ่งและมีงานทางศาสนาได้อย่างเปิดเผย

ในปี 2548 องค์การอนามัยโลกได้ประกาศเกียรติคุณในระบบการรักษาสุขภาพของคิวบาเป็น "แบบอย่างทั่วโลก" จากรายงานของมูลนิธิเด็กขององค์การสหประชาชาติ สถิติการตายของทารกในคิวบาต่ำเป็นอันดับ 3 ของโลก สถิติการปราศจากโรคภัยไข้เจ็บของทารกสูง 96% การเข้าเรียน 94% ครองอันดับหนึ่งของโลก ระหว่างประเทศที่กำลังพัฒนา คิวบาเป็นประเทศที่มีการป้องกันโรคและคุ้มครองเด็กทารกที่สมบูรณ์ที่สุด

การดูแลสุขภาพของผู้คน เป็นเรื่องสำคัญที่ต้องมาก่อนตามความคิดของรัฐบาลคิวบา จากการดำเนินการเมื่อเร็ว ๆ นี้สามารถมองเห็นว่า แม้วัฒนธรรมซิกการ์จะยาวนานถึง 5 ศตวรรษ รัฐบาลคิวบายังประกาศกฏหมายห้ามสูบบุหรี่ตามห้องอาหารเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2548 เนื่องจากอุตสาหกรรมบุหรี่และซิกการ์เป็นรายได้จำนวนมหาศาลของประเทศ การกระทำดังกล่าวจึงเป็นที่น่านับถือยิ่ง กฏหมายฉบับนี้ได้ห้ามจำหน่ายผลิตภัณฑ์บุหรี่ตามร้านค้าที่อยู่ห่างบริเวณโรงเรียน 100 เมตรด้วย และห้ามจำหน่ายบุหรี่ให้กับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 16 ปี

คิวบายังมีระบบการศึกษาที่เทียบเท่านานาประเทศ ประชาชนชาวคิวบาสามารถเรียนหนังสือจนถึงชั้นมหาวิทยาลัยฟรีได้ นักเรียนจะถูกฝึกฝนวิชาชีพต่าง ๆ เพื่อเป็นทรัพยากรที่มีประโยชน์ตั้งแต่ชั้นประถม เพื่อช่วยพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า เนื่องจากให้ความสำคัญเรื่องการศึกษา ประเทศคิวบาไม่มีคนที่อ่านหนังสือไม่ออกเลย
เด็กนักเรียนคิวบามีสิทธิได้รับระบบการศึกษาฟรี

คิวบามีการดำเนินการระบบต่าง ๆ ที่ใหม่ และก้าวหน้า ปัจจุบันได้เป็นแบบอย่างของประเทศต่าง ๆ นอกจากเป็นอันดับหนึ่งของโลกในการรักษาสุขภาพและระบบการศึกษาแล้ว ลักษณะพิเศษในระบบเกษตรกรรมของคิวบา เป็นการพัฒนาและใช้ผลิตผลพืชภัณฑ์อินทรีในพื้นที่ ดังนั้น ชาวคิวบาจึงสามารถซื้ออาหารที่มีสารอาหารด้วยราคาที่ยุติธรรม และโรงเรียน โรงพยาบาล กับสถานคนชราสามารถรับการบริการฟรี รัฐบาลคิวยายังได้ให้สัญญาว่าจะพยายามวิจัยวิทยาศาสตร์ เพื่อทำประโยชน์ให้กับประชาชนมากขึ้น

นอกจากนี้ รัฐบาลคิวบาได้รับซื้อธัญพืชจากเกษตรกรในท้องถิ่นเป็นประจำ และเกษตรกรสามารถจำหน่ายพืชผลที่เหลือเพื่อเป็นรายได้ เป็นการประกันชีวิตความเป็นอยู่ จากการคำนวณขององค์กรธัญหารและเกษตรกรรมขององค์การสหประชาชาติ สถิติการอดอยากของชาวคิวบาได้ลดลง จาก 8% มาเป็น 3% จากปี 2533 ถึงปี 2547 สำหรับผู้ที่คิดจะทำการเกษตรอินทรีย์ที่ไม่เร่งรีบ และไม่ต้องการทำแบบอุตสาหกรรมระดับประเทศแล้ว การกระทำของคิวบาจึงเป็นแบบอย่างที่น่าทำตามอย่างยิ่ง

เกษตรกรรมอินทรีย์ของคิวบา

การให้ความช่วยเหลือต่างประเทศของคิวบาก็เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะด้านสุขภาพและการรักษาพยาบาล การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่รักษาพยาบาลเพื่อส่งไปยังสถานที่ที่มีความต้องการมากที่สุด เป็นเรื่องที่รู้กันทั่วโลก ปี 2542 คิวบาได้ก่อตั้ง สถานบันแพทย์ศาสตร์ลาตินอเมริกา และบริการให้รางวัลทุนการศึกษาแพทย์ศาสตร์จนจบให้กับคนวัยหนุ่มสาวที่มาจากลาตินอเมริกาและเขตทะเลคาริบเบียน สถาบันแพทย์ศาสตร์แห่งนี้ต้องรับภาระหนักในการผลิตแพทย์อย่างน้อย 500 คนทุกปี ปี2544 ประธานาธิบดีคาสทรอ ยังได้บริการให้รางวัลทุนการศึกษาแพทย์ให้กับสถาบันแพทย์ศาสตร์อีก 500 แห่ง เพื่อช่วยเหลือแก้ไขวิกฤติสุขภาพในเขตสังคมคนแอฟริกายากจน ที่มีอยู่มากมายในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีเงื่อนไขคือ นักศึกษาแพทย์ที่จบจากสถาบันแพทย์ศาสตร์ ต้องไปบริการตามเขตสังคมแอฟริกา-อเมริกาที่มีความต้องการ ปัจจุบันมีนักศึกษาจำนวน 12,000 คนที่มาจากทั่วโลกมาศึกษาแพทย์ศาสตร์อยู่ในคิวบาฟรี และมีจำนวนคนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

ในปี 2547 คิวบาได้นำโครงการศัลยกรรมมอัศจรรย์การผ่าตัดตาฟรี เข้าไปในทวีปแอฟริกาและเอเชีย มีการฝึกผู้เชี่ยวชาญจำนวน 200,000 คนโดยใช้เวลาฝึกมา 10 กว่าปี จากนั้นจึงส่งพวกเขาไปที่ลาตินอเมริกากับเขตทะเลคาริบเบียน ที่มีจำนวนผู้คน 6 ล้านกว่า ทำการช่วยเหลือทางสายตาและฟื้นฟูสายตา เป็นการกระทำที่ไม่เคยมีมาก่อนทั่วโลก เดือนธันวาคม 2548 ประธานาธิบดีคาสทรอยังได้ส่งเจ้าหน้าที่รักษาพยาบาลจำนวน 100 คน ไปทำการช่วยเหลือบอสวานาที่แอฟริกา และเป็นผู้มีบทบาทอันสำคัญในการต่อต้านโรคเอดส์ การทำงานของรัฐบาลคิวบาจะทำอย่างเงียบ ๆ จากตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จ เป็นที่ยืนยันกับชาวโลกในการบริการผู้คน เป็นความคิดที่ต้องมาก่อนและมีความสำคัญที่สุดของรัฐบาล

โครงการศัลยกรรมอัศจรรย์การผ่าตัดตาฟรีของคิวบา
นำการมองเห็นกลับคืนสู่ผู้คนเป็นล้าน

จากตัวอย่างความพยายามอย่างเงียบ ๆ คิวบาได้แสดงให้โลกเห็นว่า การให้บริการสาธารณะเป็นงานที่ดีที่สุดและรัฐบาลให้ความสำคัญในอันดับต้น ๆ