ความรักในรูปการกระทำ

รายการค่าใช้จ่าย
ที่สมาคมนานาชาติอนุตราจารย์ชิงไห่ไปให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยลมไต้ฝุ่นแซงแสน ประเทศฟิลิปปินส์
(สกุลเงิน : เปโซฟิลิปปินส์)

รายละเอียดในการช่วยเหลือ

จำนวนเงิน

ภาคผนวก

เครื่องปั่นไฟ 4 เครื่อง

1,280,000.00

A

เครื่องปั๊มคลอรีน 4 เครื่อง

83,148.07

B1

ผงคลอรีนที่ใช้ฆ่าเชื้อ

88,500.00

B2

ค่าพาหะ (ค่าเช่ารถ ค่าเติมน้ำมันรถ ค่าผ่านทาง ค่าจอดรถ)

70,832.18

C1-C45

ค่าเบ็ดเตล็ด (แผนที่ บัตรเติมเงินโทรศัพท์ เชือกไนลอนต่าง ๆ เป็นต้น)

1,115.00

D1-D4

รวมเงิน

1,523,865.25 เปโซ

(30,661.27 ดอลลาร์สหรัฐ)