การยกระดับจิตวิญญาณ

ซีดีใหม่ล่าสุดของอนุตราจารย์ชิงไห่

CD-ES141

(พูดภาษาอังกฤษ แปลเป็นภาษาสเปน)

พระเจ้าคือทุกอย่าง

สมาธิกลุ่มในคอสตาริก้า วันที่ 16 ธันวาคม 2533

เรื่องเด่น :

เราจะบรรลุถึงอุดมการณ์แห่งความปรองดองทางศาสนาได้อย่างไร? เมื่อองค์สันตะปาปาเสด็จไปทรงสักการะที่วัดและพระสงฆ์ไปโบสถ์? ในปาฐกถาธรรมนี้ ท่านอาจารย์ได้อธิบายถึงความหมายอันแท้จริงของการแต่งงานและชีวิต และได้เสนอกุญแจสู่ความสุขและความสำเร็จซึ่งจะทำให้พึงพอใจ การเล่าเรื่องจริงของผู้บำเพ็ญชาวอินเดีย คือ ศรี รัมดาส ท่านอาจารย์ได้ทำให้เราเข้าใจว่า “การนั่งสมาธิไม่มีความหมายอะไร อาหารไม่มีความหมายอะไร และความสันโดษไม่มีความหมายอะไร หากปราศจากความเข้าใจในจิตใจและการชี้นำอันเหมาะสม หรือหัวใจที่รู้แจ้งอยู่บ้าง”