ภาพวาดใหม่ล่าสุดของท่านอาจารย์

 

ความงามใน ความเรียบง่าย

 

เป็นภาพวาดใหม่ล่าสุดของท่านอาจารย์
ปัจจุบันได้ทำการถ่ายภาพแล้ว เพื่อให้ผู้สนใจด้านศิลปะได้เก็บสะสมไว้ชื่นชม