คำถามและคำตอบที่เลือกสรรแล้ว

 

เปลี่ยนแปลงอนาคตของโลก
ด้วยพลังของพระเจ้า

ปราศรัยโดยท่านอนุตราจารย์ชิงไห่
อัมสเตอร์ดัม เนเธอร์แลนด์ วันที่ 9 พฤษภาคม 2542
(ต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ) วีดีโอเทป #647

ถ: อนาคตของโลกเราถูกกำหนดไว้แล้วหรือ?

อ: ไม่ เราสามารถทำให้มันดีขึ้นหรือแย่ลงก็ได้ เรามีพลังที่จะเปลี่ยนแปลงมัน แต่ก็เฉพาะเมื่อเรารู้ว่าจะได้พลังนั้นมาอย่างไรเท่านั้น

ถ้าทุกคนไม่ทำอะไรเลยเกี่ยวกับพลังภายในของพวกเขาและอยู่แบบที่พวกเขาเป็นกัน อนาคตของโลกก็จะถูกกำหนดไว้ตายตัว แต่ถ้าพวกเราบางคนพยายามทำให้ดีกว่านี้ พยายามที่จะรู้จักความลับของจักรวาล และพยายามใช้พลังของพระเจ้าที่อยู่ภายใน เช่นนี้เราก็สามารถเปลี่ยนแปลงอนาคตของโลกได้