เกร็ดที่เป็นประโยชน์จากท่านอาจารย์

รักษาร่างกายให้อบอุ่น
เพื่อความสบายและมีสุขภาพดี

ในโรงแรม ถ้าหากผ้าปูเตียงและผ้าคลุมเตียงไม่ให้ความอบอุ่นเพียงพอ ให้ใช้ผ้าขนหนูอาบน้ำ 2 ผืนใหญ่ ๆ เพื่อ

1. วางผืนหนึ่งลงบนเตียง และ

2. อีกผืนหนึ่งวางใต้ผ้าห่ม

มิฉะนั้นให้นอนโดยสวมเสื้อคลุมอาบน้ำ

หากมีเสื้อคลุมให้มาในห้องของโรงแรม ถ้าเธอหนาวและการปูผ้าขนหนูใต้ผ้าคลุมเตียงยังไม่ทำให้อุ่นพอ ให้เติมขวดน้ำพลาสติกเปล่า (เช่น ขวดน้ำแร่) ด้วยน้ำร้อน และกอดจนนอนหลับไป

ถ้าเธอหนาวในเวลากลางคืน นอนไม่หลับหรือเจ็บปวดส่วนใดของร่างกาย เนื่องจากความหนาว :

ให้วางถุงร้อน (หาซื้อได้จากร้านกีฬา) บนบริเวณที่เจ็บปวด

ใช้ขวดน้ำร้อน

ใช้ขวดพลาสติกที่ใส่น้ำร้อน หากไม่มีสิ่งของ 2 อย่างข้างต้น

หมอนหรือผ้าห่มไฟฟ้าก็สามารถให้ความสบาย บรรเทาความเจ็บปวดและอาการแข็งอันเนื่องมาจากอากาศหนาวหรือเครื่องปรับอากาศ