จดหมายแสดงความขอบคุณ

จดหมายจากกระทรวงธรรมชาติสิ่งแวดล้อมของมองโกเลีย

.

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2549 (ต้นฉบับเป็นภาษามองโกเลีย)

เรียน : อนุตราจารย์ ชิงไห่

พวกเรามีความภูมิใจที่ได้เขียนจดหมายมาแสดงความขอบคุณท่าน งานการกุศลด้านสิทธิมนุษย์ชนที่สูงส่งของท่าน กับการเอาใจใส่ต่อสันติภาพของโลกและการอุทิศตนที่น่ายกย่องสรรเสริญ

.ฉันภูมิใจที่ได้มอบเหรียญอนุสรวันชาติ 800 ปีแห่งมองโกเลียให้กับท่าน จากการมีมติในการประชุมขององค์การสหประชาชาติ มองโกเลียได้รับการยอมรับเป็นประเทศเอกราช

ลงชื่อ :ไอเออเดนเนบาต้า

รัฐมนตรีธรรมชาติสิ่งแวดล้อม

 รายการค่าใช้จ่ายเดือนตุลาคมปี 2549 ที่ไปปลูกต้นไม้จำนวน30,000 ต้น ให้กับประเทศมองโกเลีย โดยสมาคมนานาชาติอนุตราจารย์ชิงไห่

 
รายการสิ่งของ
จำนวนเงิน (ทูกริค มองโกเลีย (MNT))
ใบเสร็จเลขที่
ปลูกต้นไม้ 30,000 ต้น
2,100,000
A1~3
ล้อมรั้ว
400,000
B1~4
รวม
 2,500,000
(2,200 เหรียญสหรัฐ)