บุคคลงดงามและเหตุการณ์ที่งดงาม


จากข่าวโทรทัศน์สุพรีมมาสเตอร์ ตอน 59

เมอริล สตรีพ

มีชื่อเสียงสำหรับความสามารถอันเหลือเชื่อของการเป็นนักแสดง กับความสามารถอีกหลายอย่างที่ครอบคลุมทุกเรื่องจากการเล่นละครไปถึงตลกขบขัน เมอริล สตรีพ ได้สัมผัสเข้าถึงหลายล้านชีวิต ทั้งในและนอกจอเงิน เมื่อไม่นานมานี้เธอได้รับเลือกให้เป็นผู้รับรางวัลการผู้นำเชอรี่แลนซิ่ง (Sherry Lansing Leadership Award)ปี 2549 เป็นเกียรติอันพิเศษที่ให้จดจำผู้หญิงที่บุกเบิกงานอาชีพของเขา

หลังจากได้รับปริญญาโทจากโรงเรียนการละครเบล ความสามารถของ เมอริล สตรีพ ในการเป็นนักแสดง ทำให้เธอได้รับการเสนอชื่อเข้ารับรางวัลออสการ์ 13 ครั้ง และรางวัลตุ๊กตาทอง 2 ครั้ง ในปี 2547 เธอชนะเลิศรางวัลความสำเร็จในชีวิตของสถาบันภาพยนต์อเมริกัน(American Film Institute (AFI) Life Achievement Award)ซึ่งเป็นเกียรติแก่นักแสดงและให้เงินช่วยเหลือตลอดชีวิต เพื่อให้วัฒนธรรมอเมริกันดีงามขึ้นโดยผ่านทางภาพเคลื่อนไหวและโทรทัศน์

เมอริล สตรีพ ♥♥♥♥♥ ความชอบในการแสดง คู่กับความชอบนอกจอในการช่วยสร้างโลกให้ดีขึ้น ในปี 2529 เธอร่วมก่อตั้ง "เพื่อแม่และคนอื่น ๆ"(Mothers and Others ) กับ เวนดี้ กอร์ดอน เมื่อพวกเขาริเริ่มเคลื่อนไหวด้วยจดหมายข่าวให้กับเพื่อนบ้านของเขาเพื่อที่จะเพิ่มความระมัดระวังเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่เป็นอันตรายอันเกิดจากยาฆ่าแมลงที่ใช้กับผักผลไม้ โดยเฉพาะพวกที่มีผลกระทบต่อสุขภาพของแม่และเด็ก และปรับปรุงยกระดับการศึกษาทางบวกและค้นคว้าวิจัยให้เกิดความปลอดภัยมากขึ้น สนับสนุนเกี่ยวอิทธิพลของสิ่งแวดล้อม(นิเวศวิทยา)ที่มีต่ออาหารยั่งยืน

โดยความพยายามของพวกเขาที่ตั้งใจมุ่งเผยแพร่ถ้อยคำให้เป็นแสงสว่างทางด้านบวก พวกเขาได้ช่วยเรื่องการปฏิบัติป้องกันคุณภาพอาหารในปี 2539ได้สำเร็จ วางแผนคุ้มครองเด็ก ๆ จากการคุกคามของยาฆ่าแมลง และในปี 2540องค์การป้องกันสิ่งแวดล้อมได้ประกาศวาระแห่งชาติในการป้องกันเด็ก ๆจากการรักษาสิ่งแวดล้อม องค์กรนี้ได้ขยายกลายเป็นเครือข่ายสุขภาพสิ่งแวดล้อมของเด็ก ๆ อุทิศให้กับความปลอดภัยและความเป็นอยู่ที่ดีของเด็ก ๆ ทั้งหมด

นอกจากนี้เมื่อไม่นานมานี้ เมอริล สตรีพ ได้อุทิศตัวเองเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติต่อมนุษย์ของผู้หญิงและเด็กหญิงทั่วโลกด้วยการสนับสนุนองค์กรนานาชาติที่ไม่มีกิจการผลกำไรให้มีความเสมอภาคในขณะนี้ งานขององค์กรนี้คือ ทำงานเพื่อยุติความรุนแรงและการดูถูกผู้หญิงและเด็กหญิงทั่วโลก ผ่านการระดมแรงกดดันจากชุมนุม ด้วยความหวังที่จะเพิ่มความระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ที่ไวต่อความรู้สึก เช่น การข่มขืน, ความรุนแรงภายในประเทศและเรื่องอื่น ๆ ที่เป็นประเด็นคล้ายคลึงกัน

เมอริล สตรีพ ยังได้ร่วมกับ มาริสา โทมี่และซาราโจนส์ ในการบริการประกาศทางสาธารณะ เชิญผู้คนมาเข้าร่วมในกิจกรรมทำงานมุ่งสู่ผลลัพธ์ทางบวก ด้วยความนับถือนิยมชมชอบเธอว่าเป็นผู้มีพรสวรรค์และประสบความสำเร็จในการเป็นนักแสดง เมอริล สตรีพ สามารถชักจูงผู้คนมากมายมาทำการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีต่อสภาพแวดล้อมและยกระดับจิตใจคนให้ระแวดระวังเพื่อบรรเทาความทุกข์ทรมานทั่วโลก


http://www.cehn.org/index.html

http://www.feminist.com/resources/artspeech/interviews/meryl.html

http://www.amazon.com/Mothers-Others-Livable-Planet-Natural/dp/0471293334
http://www.equalitynow.org/english/index.html
http://www.afi.com/tvevents/laa/laa04.aspx

http://en.wikipedia.org/wiki/Meryl_Streep