ภาพวาดใหม่ล่าสุดของท่านอาจารย์
ปลายฤดูร้อน

เป็นหนึ่งในภาพวาดใหม่ล่าสุดของท่านอาจารย์ ปัจจุบันมีเป็นภาพถ่ายแล้ว เพื่อให้ผู้รักศิลปะเก็บสะสมและชื่นชม