Учителят разказва шеги


Произнесено от Върховният Учител Чинг Хай,
2 януари 2007, Дисбург, Германия
(оригиналът на английски)

 

 

 

 

 

 

 

Няма нужда
да квакаме
за това!

 

На полето стояло стадо крави, и две от кравите си говорели. Крава А казала на крава Б: "О, наистина се притеснявам, все продължават тези новини за болестта луда крава. Не знам дали сме в безопасност, дали не е дошла вече и при нас, и дали ние сме в ред или не. Знаеш ли някакъв белег, по който да разпознаем тази болест?"

Другата крава отговорила: "Нямам никаква представа, наистина, но мисля, че е още далеч оттук, а?"

А третата крава, стояща наблизо - кравата В, се намесила и казала: "О, това не би трябвало да притеснява нас, патиците, нали!"