Учителят разказва шеги
 

Моят дядо трябва
да е бил добър плувец

 

 

 

 

 

 

 

Произнесено от Върховният Учител Чинг Хай,
3 февруари 2003, Флорида, САЩ
(оригиналът на английски) DVD # 755

Едно момче пита дядо си: "Дядо, ти бил ли си на Ноевия ковчег"

"Не, разбира се не!" отвръща дядото. "Тогава как не си потънал?"