Любов в действие

Разходи за помощи при бедствия, дарени от
Върховният Учител Чинг Хай и Нейната Асоциация на жертвите от проливните дъждове в Южна Бразилия

 

Description of Relief Items

Amount
(in Brazilian Real)

Appendix

Related Reports

Food, daily necessities and cleaning-related products to the cities of Nova Friburgo and Sumidouro

R$20,000.00

A1~5

News #178

Cleaning-related products and daily necessities to the city of Campos de Goitacases

R$27,972.89

B1~3

News #180

Portable mattresses to the city of Muriae

R$5,440.00

C1

News #180

Total

R$53,412.89(US$24,950.00)