Издигане на душата

 

Най-новите DVD на Върховен Учител Чинг Хай

 

DVD-645 (Произнесено на Английски, с избор на субтитри на 32 езика)

Да свържеш себе си с Бог

Лисабон, Португалия, Май 7, 1999 (Европейско лекционно турне)

Основни моменти: Един просветлен Учител е боготворен от цялата Вселена и е абсолютно ненужно да преживява каквото и да е страдание. Защо тогава Исус Христос е страдал? Според научни изследвания, повечето хора използуват само пет до десет процента от силата на мозъка си. Как можем да извлечем истинска и цялостна употреба от тази мощ? Извън работата и семейството, кое е най-важното нещо в живота? Трябва ли да изоставим целия свят, за да намерим Бог? Как можем да живеем като съвременни светци, практикувайки духовно и в същото време да се наслаждаваме на живота? В Своята лекция Учителят подчертава важността на медитацията и предлага тази гаранция: "Всеки от нас може да се свързва с Бог, защото всички сме еднакво Негови деца. Когато намерите правилния метод, правилния път, Бог просто се появява."

За да поръчате публикации на Учителя по интернет, моля посетете
Celestial Shop: http://www.theCelestialShop.com
Eden Rules: http://www.EdenRules.com
Или за контакт: Издателство "Международна Асоциация Върховен Учител Чинг Хай" ООД, Тайпе, Формоза
Тел.: (886) 2-87873935 /Факс: (886) 2-87870873
E-mail: smchbooks@Godsdirectcontact.org
ROC Сметка Пощенски Превод No.: 19259438(само за поръчки във Формоза)
Пощенска Сметка: Издателство "Международна Асоциация Върховен Учител Чинг Хай" ООД
Моля, посетете уеб-сайта на нашата книжарница, за да свалите каталога ни и резюметата на съдържанието от най-новите публикации на Учителя: http://www.smchbooks.com/ (на Английски и Китайски)