Учителят разказва шеги

Едно голямо щастливо семейство

Произнесено от Върховният Учител Чинг Хай, 3 февруари 2003, Флорида, САЩ
(оригиналът на английски) DVD #755

Надзирателят на един затвор много съжалил един от затворниците, защото през всеки уикенд във времето за посещения, когато другите затворници били посещавани от свои близки и приятели, горкият Джордж винаги си седял самичък в килията. Веднъж надзирателят извикал Джордж в кабинета си и го попитал: "Забелязах, че никога нямаш посетители, Джордж." И поставил съчувствено ръка на рамото му. "Кажи ми, нямаш ли никакви приятели или близки от семейството?" Джордж отвърнал: "Имам, но всички са тук!"