Учителят разказва шеги

Многозначителният сън

Произнесено от Върховният Учител Чинг Хай, 3 февруари 2003, Флорида, САЩ
(оригиналът на английски) DVD #755

Една жена се събудила и казала на мъжа си: "Скъпи, сънувах, че ми подаряваш перлена огърлица за рождения ден. Какво ли означава това?" Съпругът отговорил: "Ще разбереш довечера! Не се притеснявай, ще разбереш!" Същата вечер мъжът се прибрал с малък пакет и го подал на жена си. Тя нетърпеливо го отворила. Вътре имало книга със заглавие: "Тълкуване на сънища"!