ความรักในรูปการกระทำ
 

รายการค่าใช้จ่ายการจัดงานด้วยความรักที่ฟอร์โมซา ประจำเดือน ต.ค.-ธ.ค.2548

รายการที่ 1 กับรายการที่ 2 รวมกัน เท่ากับ 1,563,810 ดอลลาร์ไต้หวัน(ประมาณ 46,947ดอลลาร์สหรัฐ)

รายการที่ 1 รายการค่าใช้จ่ายการจัดงานด้วยความรัก ฟอร์โมซา ประจำเดือน ต.ค.-ธ.ค.2548

(สกุลเงิน : ดอลลาร์ไต้หวัน)

สถานที่

วันที่

รายละเอียดการจัดงาน

จำนวนเงิน

ภาคผนวก

ฮวาเหลียน

3 ต.ค. 2548

ด้วยความรักความเป็นห่วงผู้ถูกคุมประพฤติที่กรมอัยการ ประจำ ฮวาเหลียน จัดงานสัมมนาเกี่ยวกับจิตวิญญาณ พร้อมสอนนั่งสมาธิ (อุปถัมภ์โดยเพื่อนบำเพ็ญ)

0

 

เหมียวลี่

15 ต.ค. 2548

ด้วยความรักความเอาใจใส่ต่อกลุ่มชน ผู้ด้อยโอกาสในสังคม เข้าร่วมงานออกร้าน คนนิทรา ในสวนแห่งความรัก ออกร้านบริการอาหารมังสวิรัติ

4,330

A

จีหลง

22 ต.ค. 2548

ร่วมรณรงสิ่งแวดล้อมกับกรมการสิงแวดล้อมเมืองจีหลง ทำความสะอาดชายหาดต้าอู่เอี้ยว

4,373

B

จั้งฮว่า

26 ต.ค. 2548

เยี่ยมผู้ต้องขังเรือนจำจั้งฮว่า จัดงานสัมมนาเกี่ยวกับจิตวิญญาณ พร้อมสอนนั่งสมาธิ (อุปถัมภ์โดยเพื่อนบำเพ็ญ)

0

 

ไถหนัน

27 ต.ค. 2548

เยี่ยมผู้ต้องขังเรือนจำไถหนัน จัดงานสัมมนาเกี่ยวกับจิตวิญญาณ พร้อมสอนนั่งสมาธิ (อุปถัมภ์โดยเพื่อนบำเพ็ญ)

0

 

ไถหนัน

31 ต.ค. 2548

ด้วยความรักความเอาใจใส่ ต่อสังคม เพื่อชำระล้างจิตใจผู้คนบริจาคมอบหนังสือเกี่ยวกับจิตวิญญาณให้กับห้องสมุด 39 แห่งทั่วอำเภอ ไถหนัน ตั้งแต่วันที่ 19กันยายน-31ตุลาคม

244,970

C

ไทเป

3 พ.ย. 2548

เพื่อเป็นการชำระล้างจิตใจผู้คน ทำสังคมให้สวยงาม จัดงานนิทรรศการงานศิลปะของอนุตราจารย์ ชิงไห่ ที่สถานการศึกษา ไทเป เพื่อบริการด้านศิลปะเกี่ยวกับจิตวิญญาณกับโสตทัศนะศึกษาให้กับประชาชน

10,821

D

เหมียวลี่

6 พ.ย. 2548

ด้วยความรักความเอาใจใส่ต่อคนชราผู้พิการทางสมอง เข้าร่วมงานออกร้านด้วยความรัก(มอบให้ด้วยความซาบซึ้งคุณ~แด่บ้านคนชราผู้พิการทางสมอง) ออกร้านบริการอาหารมังสวิรัติ

7,270

E

ไถหนัน

23 พ.ย. 2548

เยี่ยมผู้ต้องขังเรือนจำบริการภายนอก หมินเต๋อ ไถหนัน จัดงานสัมมนาเกี่ยวกับจิตวิญญาณ พร้อมสอนนั่งสมาธิ(อุปถัมภ์โดยเพื่อนบำเพ็ญ)

0

 

ไถหนัน

24 พ.ย. 2548

เยี่ยมผู้ต้องขังเรือนจำ ไถหนัน จัดงานสัมมนาเกี่ยวกับจิตวิญญาณ พร้อมสอนนั่งสมาธิ (อุปถัมภ์โดยเพื่อนบำเพ็ญ)

0

 

ไทเป

24 พ.ย. 2548

บริจาครถอาบน้ำชื่อ(ทะเลรัก)ให้กับกรมสังคมสงเคราะห์ อำเภอ ไทเป เพื่อให้ผู้พเนจรใช้ และมีน้ำอุ่นให้ผู้พเนจรใช้อาบกันหนาวเพื่อรักษาสุขภาพ

771,243

F

อี๋หลัน

14 ธ.ค. 2548

ด้วยความรัก ความเอาใจใส่ต่อผู้พเนจร จัดงานมอบความอบอุ่นให้ในฤดูหนาว

4,000

G

ซินจู๋

16 ธ.ค. 2548

ด้วยความรัก ความเอาใจใส่ต่อผู้พเนจร คนชราที่ไร้ญาติ ครอบครัวยากจน จัดงานมอบความอบอุ่นให้ในฤดูหนาว

100,124

H

จั้งฮว่า

18 ธ.ค. 2548

การรักษาสิ่งแวดล้อมวันสิ้นปีตามเขตต่าง ๆ ของสังคม ทำการกวาดถนนที่หมู่บ้านซิ่วสุ่ย เขตตำบลสั่นซี

1,770

I

ไถหนัน

22 ธ.ค. 2548

เยี่ยมผู้ต้องขังเรือนจำ ไถหนัน จัดงานสัมมนาเกี่ยวกับจิตวิญญาณ พร้อมสอนนั่งสมาธิ (อุปถัมภ์โดยเพื่อนบำเพ็ญ)

0

 

เจียอี้

22 ธ.ค. 2548

ด้วยความรัก ความเอาใจใส่ต่อผู้พเนจร จัดงานมอบความอบอุ่นให้ในฤดูหนาว

16,375

J

ไทเป

22 ธ.ค. 2548

ด้วยความรัก ความเอาใจใส่ต่อผู้พเนจร จัดงาน (มอบถ่านท่ามกลางหิมะ มอบความรักให้ในฤดูหนาว) มอบเงินช่วยเหลือเพื่อให้ผู้ พเนจรเข้าทำงาน โดยมอบผ่านสำนักงานแรงงานกรมแรงงาน เมืองไทเป

80,000

K

ไทเป

25 ธ.ค. 2548

ด้วยความรัก ความเอาใจใส่ต่อผู้พเนจรจัดงานมอบความอบอุ่นให้ในฤดูหนาว ระหว่างวันที่ 5-25 ธันวาคม

224,534

L

ไทเป

28 ธ.ค. 2548

เยี่ยมศูนย์ อ้ายยุ่ย ด้วยความรัก ความเอาใจใส่ต่อผู้พิการทางสมอง ผู้พิการหนัก คนสมองเฉื่อยชา มอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่ ครีมรักษาผิว ถุง เท้า นมผง(อุปถัมภ์โดยเพื่อนบำเพ็ญ)

0

 

รวมเป็นเงิน

1,469,810 ดอลลาร์ไต้หวัน

 

รายการที่ 2 รายการค่าใช้จ่ายจากการเยี่ยมผู้ยากไร้ทั่ว ฟอร์โมซาระหว่างเดือน ต.ค.-ธ.ค.2548

 

  ตุลาคม 2548 พฤศจิกายน 2548 ธันวาคม 2548  
สถานที่ ครอบครัว จำนวนเงิน ครอบครัว จำนวนเงิน ครอบครัว จำนวนเงิน ภาคผนวก
ไทเป 3 10,000 4 15,000 5 18,000 1
จั้งฮว่า 1 3,000 1 3,000 1 3,000 2
เจียอี้ 1 เจียอี้         3
เกาสง 1 4,000 1 4,000 1 4,000 4
ไถจง 2 9,000 2 9,000 2 9,000 5
รวมแต่ละเดือน 8 29,000 ดอลลาร์ 8 31,000 ดอลลาร์ 9 34,000 ดอลลาร์  

(สกุลเงิน : ดอลลาร์ไต้หวัน)


สมาคมนานาชาติอนุตราจารย์ ชิงไห่ จัดงานด้วยความรักชนิดต่าง ๆ
ระหว่างเดือน ต.ค.-ธ.ค. ที่ฟอร์โมซา


ได้รับหนังสือแสดงความขอบคุณจากสถานที่ต่าง ๆ

เพื่อนบำเพ็ญ เหมียวลี่ มอบความรัก ความเอาใจใส่ต่อคนนิทรากับคนชราที่พิการทางสมองด้วยการทำจริง
◄◄ สมาชิกสมาคมนานาชาติ อนุตราจารย์ชิงไห่ เข้าร่วมงานทำความสะอาดชายหาดที่ เมือง จีหลง
   
      
ส่งข่าวสัจธรรมด้วยหนังสือ...เพื่อนบำเพ็ญ อำเภอไถหนัน มอบหนังสือเกี่ยวกับจิตวิญญาณให้กับห้องสมุดทั่วอำเภอ