รายงานจากประเทศฟินแลนด์

ส่งเสริม โครงการช่วยสัตว์ และ
ดำรงชีวิต
ด้วยมังสวิรัติของท่านอาจารย์

โดยจัซซี่ โพห์โจไลเนน เฮลซินกิ

[เฮลซินกิ] ไม่นานหลังจากที่ได้รับใบปลิว “ทางเลือกใหม่ในการดำรงชีวิต” ของท่านอาจารย์ เพื่อนประทับจิตชาวฟินแลนด์ ได้เริ่มโครงการช่วยชีวิตสัตว์ โดยการพิมพ์ใบปลิวที่จะแจกจ่ายซึ่งมีสีสันจำนวนมาก เพื่อแบ่งปันให้กับผู้อื่น

ผู้ประทับจิตได้ไปติดใบปลิวตามที่ติดประกาศสาธารณะ และในห้องสมุด ห้องอาหาร มหาวิยาลัย ศูนย์การค้า ร้านขายของชำ และสถานที่อื่น ๆ ในเมืองและนอกเมือง หลาย ๆ แห่งในประเทศฟินแลนด์ รวมทั้งเมืองหลวงเฮลซินกิ เพื่อให้ผู้เดินผ่านได้เรียนรู้ถึงผลดีต่อสุขภาพในการรับประทานอาหารมังสวิรัติ และเป็นการช่วยชีวิตสัตว์ในเวลาเดียวกัน

ในหลาย ๆ ที่ ผู้คนมีความยินดีที่จะให้ใบปลิวที่งดงามติดบนกำแพงของพวกเขา มีสถานที่หนึ่งไม่ให้ติดใบปลิว คนที่ดูแลพูดว่า เธอสนับสนุนความคิดนี้เต็มที่ และให้ข้อแนะนำดี ๆ แก่เพื่อนประทับจิตในการที่จะหาสถานที่ ๆ เหมาะสมที่จะติดใบปลิวนี้

ตอนเริ่มโครงการมีเพียงเพื่อนประทับจิต 2-3 คนที่เข้ามาเกี่ยวข้อง แต่ปัจจุบันมีพี่น้องชายหญิงมากมายเข้ามาร่วมด้วยความยินดี และทำอย่างต่อเนื่องในงานที่สูงส่ง ที่จะขยายความรัก และดูแลเพื่อนผู้มีชีวิตของพวกเขา และทำพลังบวกเข้ามาโลกนี้มากขึ้น

 

  <<
ส่งหน้านี้ต่อให้เพื่อน ๆ