สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก  
 

ข่าวสารอันมีเมตตาของท่านอาจารย์มาถึงแอฟริกา

โดยกลุ่มข่าวคินชาช่า

เพื่อเป็นการตอบสนองคำสั่งอันมีเมตตาของท่านอาจารย์ เพื่อนบำเพ็ญ 13 คนจากศูนย์คินชาซ่าในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกได้แจกใบปลิว ทางเลือกใหม่ในการดำรงชีวิตอย่างมีความสุข ณ ตลาดที่อยู่ใกล้ศูนย์ของพวกเขา เพื่อนบำเพ็ญแต่ละคนได้รับการมอบหมายหน้าที่ให้ทำงานในพื้นที่กำหนดไว้ ด้วยความอยากรู้อยากเห็น คนจำนวนมากได้เข้ามาขอใบปลิว ชาวบ้านได้เรียนรู้เกี่ยวกับผลกระทบของโรคไข้หวัดนกจากโทรทัศน์หรือการกระจายเสียงทางวิทยุแล้ว ดังนั้นด้วยคำอธิบายเพิ่มเติมจากเพื่อนบำเพ็ญ พวกเขาก็สนับสนุนข่าวสารในใบปลิวอย่างเต็มที่ บางคนได้ถามต่อไปว่าใบปลิวนั้นเกี่ยวข้องกับการบำเพ็ญทางจิตวิญญาณหรือไม่ ผู้ประทับจิตได้แจกจ่ายใบปลิว 3,000 ใบเสร็จภายในเวลาประมาณ 30 นาที และยังคงมีคนที่มาขอใบปลิวอีก

จากการที่มีโรคไข้หวัดนกเกิดขึ้นในยุโรปประชาชนจึงเข้าใจถึงความรุนแรงของสถานการณ์เรียบร้อยแล้ว ผลที่เกิดตามมา การขายเนื้อสัตว์ในตลาดท้องถิ่นกำลังชะลอตัวลง เมื่อเป็นเช่นนี้จึงมีความหมายพิเศษที่ท่านอาจารย์ได้สั่งให้พวกเราส่งเสริมอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพในช่วงเวลาที่วิกฤตนี้

 

  <<
ส่งหน้านี้ต่อให้เพื่อน ๆ

 

มนุษย์ทำอะไรได้ เพื่อจัดการกับโรคระบาดที่เกิดขึ้นซ้ำ ๆ ? เพื่อเอาใจใส่ปัญหานี้และช่วยชีวิตสัตว์คณานับ ท่านอาจารย์จึงได้รวบรวมบทความสั้น ๆ ที่สมบูรณ์ด้วยภาพแทรกอันมีสีสันด้วยตัวเองที่มีชื่อว่า “การดำรงชีวิตที่เลือกได้” โดยให้ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับทางเลือกแบบมังสวิรัติต่ออาหารที่มีเนื้อสัตว์เป็นหลัก และรายชื่อของ “นักมังสวิรัติและผู้ทรงเกียรติที่รับประทานมังสวิรัติอย่างเคร่งครัดของโลก”
เชิญแวะชมที่ http://AL.Godsdirectcontact.org.tw รายละเอียดจะจัดพิมพ์เป็นหลายภาษาแจกจ่ายต่อไป ขอเชิญนำไปส่งต่อ จัดทำใหม่ พิมพ์ใหม่ หรือตั้งอินเตอร์เนตที่เชื่อมต่อกับแหล่งของใบปลิว