รายงานตามคำสั่งและการจัดอันดับของท่านอาจารย์


♥♥♥♥♥


แอฟริกาใต้

แอฟริกาใต้ใหม่ ช่วยให้สังคมดีขึ้น เพื่อ พลเมืองทุกคนของประเทศ

 

 

รวบรวมโดยกลุ่มข่าวโยฮันเนสเบิร์ก (ต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ)

นับตั้งแต่การเลือกตั้งเสรีและเป็นธรรมในปี พ.ศ. 2537 ประเทศแอฟริกาใต้ได้ยกเลิกนโยบายคนต่างผิว และสร้างสังคมประชาธิปไตยบนพื้นฐานของความเสมอภาค การไม่แบ่งเชื้อชาติ และไม่แบ่งเพศ ซึ่งเป็นการพัฒนาคุณภาพแห่งชีวิต สำหรับชาวแอฟริกาใต้ทุกคนอย่างรวดเร็ว

เงินช่วยเหลือรายได้ทางสังคม

รัฐบาลประชาธิปไตยแอฟริกาใต้ได้ให้ความช่วยเหลือรายได้ทางสังคมแก่ผู้รับบำนาญ ครอบครัวยากจนที่มีเด็ก ทหารผ่านศึก การเลี้ยงดูบุตรบุญธรรม และครอบครัวที่ต้องดูแลเด็ก ๆ และผู้ยากไร้

ผู้รับเงินอุดหนุนในความช่วยเหลือทางสังคมได้เพิ่มขึ้นจาก 2.6 ล้านคนในปี พ.ศ.2537 เป็นมากกว่า 10 ล้านคนในปีทองปีที่ 2 (2548) และเดือนกันยายน 2548 ได้มีการจัดสรรเงิน 6.9 พันล้านเหรียญ (1.1 พันล้านดอลล่าร์สหรัฐ) ให้แก่เด็กมากกว่า 6.2 ล้านคน ซึ่งได้รับความช่วยเหลือจากเงินสนับสนุนเด็กและการเลี้ยงดูบุตรบุญธรรม เงินเพิ่มเติมอีก 19 พันล้านเหรียญ (3,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ได้ถูกจัดสรรเพื่อช่วยเหลือเด็ก ๆ ที่อายุต่ำกว่า 14 ปี

เพิ่มโอกาสการทำงาน

รัฐบาลแอฟริกาใต้ได้ทำโครงการการขยายงานสาธารณะ ซึ่งเพิ่มการจ้างงานให้กับพลเมือง โครงการการขยายงานสาธารณะให้การฝึกงานแก่ผู้เข้าร่วม เพื่อพวกเขาจะได้มีความรู้ที่ดีขึ้นเพื่อหางานที่ถาวรในอนาคต

ในเดือนกันยายน 2548 ซึ่งเป็นปีแรกของการปฏิบัติโครงการการขยายงานสาธารณะ ได้มีการสร้างงาน 223,400 งาน จากโครงการ 300-400 โครงการทั่วประเทศ ซึ่งทำให้เกิดการจ่ายค่าจ้างอย่างน้อยที่สุด 823 ล้านเหรียญ(131 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ สำหรับผู้ที่ได้รับประโยชน์จากโครงการเหล่านี้ในปีแรกของโครงการกว่า 75% เป็นผู้หญิงและเยาวชน

ที่อยู่อาศัยเพื่อช่วยเหลือคนยากจน

รัฐบาลแอฟริกาใต้ได้มีแผนงานบ้านและที่อยู่อาศัย ซึ่งได้ให้เงินอุดหนุนแก่คนยากจน คนที่ยากจนจริง ๆ จะได้รับเงินอุดหนุนจำนวน 28,000 เหรียญ (4,452 ดอลล่าร์สหรัฐ) คนที่มีรายได้ต่ำและแม้กระทั่งรายได้ปานกลางก็จะได้รับความช่วยเหลือบ้าง
ในระหว่างปี 2537 และ 2548 เงินอุดหนุนกว่า 2.5 ล้านเหรียญ ได้รับการอนุมัติ สำหรับค่าใช้จ่ายเกือบ 45 พันล้านเหรียญ (7.2พันล้านดอลล่าร์สหรัฐ) ซึ่งทำประโยชน์ให้กับคนมากกว่า 7 ล้านคน

จัดหาน้ำและไฟฟ้าให้ใช้

รัฐบาลประชาธิปไตยที่เป็นบวกทำให้น้ำและไฟในแอฟริกาใต้ใด้ขยายไปถึงครัวเรือนต่าง ๆ มากขึ้นกว่าแต่ก่อน ในเดือนมีนาคม 2548 ประชาชน 44.5 ล้านคนมีน้ำที่ดีใช้ ได้มีการจัดโครงสร้างพื้นฐานเรื่องน้ำให้แก่คน 15 ล้านคน ชาวแอฟริกาใต้กว่า 30 ล้านคน (66.3%) ได้มีน้ำพื้นฐานใช้ มีการให้การสุขาภิบาลพื้นฐานแก่คน 8.2 ล้านคน เป็นที่คาดการณ์ว่าเมื่อถึงปี 2551 การให้การบริการน้ำที่ยังขาดอยู่จะหมดไป และพอถึงปี 2553 การสุขาภิบาลที่ขาดอยู่ก็จะหมดไปเช่นกัน

ประมาณ 64% ของสภาได้ให้ไฟฟ้าพื้นฐานฟรี ซึ่งได้เข้าถึงครึ่งหนึ่งของประชากร โดยที่มี 3.5 ล้านครอบครัวที่มีไฟฟ้าใช้นับตั้งแต่ปี 2537 สิ่งนี้หมายถึงว่า มีปีละประมาณ 435,000 ครอบครัว เมื่อถึงปี2548 ประมาณการว่า มีผู้มีไฟฟ้าใช้ 71%

การส่งเสริมสุขภาพที่ดีขึ้น

ในระหว่างปี 2537-2548 รัฐบาลของแอฟริกาใต้ได้ยกระดับและสร้างคลีนิคทางการแพทย์ใหม่ ๆ กว่า 1,300 คลีนิค โรงพยาบาล 4 แห่งได้ปรับปรุงขึ้นในปีทองปีที่ 1 (2547) และโรงพยาบาลอีกกว่า 37 แห่งก็อยู่ในขั้นตอนสุดท้ายของการเสร็จสมบูรณ์ในงานฟื้นฟู นอกจากนั้น รัฐบาลก็ให้การดูแลทางสุขภาพที่ให้เปล่าแก่หญิงตั้งครรภ์ และคนที่เป็นแม่ใหม่ รวมไปถึงเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี และการบริการสุขภาพสาธารณะทั้งหลายก็มีให้กับทุกคนในระบบสุขภาพสาธารณ รัฐบาลยังได้จัดโครงการอาหารฉุกเฉินแห่งชาติในปี 2547 อีกด้วย ซึ่งทำประโยชน์ให้กับคน 245,000 คน

ห่อเริ่มต้นเกษตรกรรมที่มีมูลค่า 31 ล้านเหรียญ (4.9 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ) ได้มีการแจกให้กับ 18,575 ครัวเรือนในทุกจังหวัด เพื่อเป็นการสนับสนุนการพัฒนาสวนอาหารยั่งยืน โรงเรียนที่เข้าร่วมในโครงการโภชนาการโรงเรียนแห่งชาติ ได้มีการสร้างสวนผักเพื่อเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการให้แก่อาหารที่มีบริการในโรงเรียน

รัฐบาลแอฟริกาใต้ยังได้ออกแผนการจัดการดูแลและรักษาเอชไอวีหรือเอดส์ เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่การติดเชื้อเอชไอวี และพัฒนาชีวิตของผู้ที่ติดเชื้อเอชไอวีหรือเอดส์ ค่าใช้จ่ายสำหรับแผนการนี้เพิ่ม 3.6 พันล้านเหรียญ (572 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ) ในปี 2548

ในเดือนกันยายน 2548 มีสถานที่ให้บริการ 178 แห่งทั่วตำบลสำคัญ ๆ 53แห่ง และในตำบลย่อยอีก 60 โดยที่คนไข้ 6,200 คนลงทะเบียนเพื่อรับการรักษายาต้านไวรัส การบริการที่ให้กับเด็ก ๆ ที่ติดเชื้อหรือได้รับผลกระทบจากเชื้อเอชไอวีและเอดส์ ได้แก่ การให้ห่ออาหารและเสื้อผ้า การให้คำปรึกษา การให้ความสนับสนุน ศูนย์รับเลี้ยงดูเด็ก และการจัดหาครอบครัวบุญธรรม หรือความช่วยเหลือในเรื่องที่พักอาศัย การศึกษา รวมไปถึงความช่วยเหลือทางด้านสุขภาพ

การควบคุมยาสูบที่เข้มงวดมากขึ้น

ได้มีการประมาณการกันว่าชาวแอฟริกาใต้ 25,000 คน ตายลงในแต่ละปีจากโรคที่เกี่ยวข้องกับยาสูบ ประเทศแอฟริกาใต้ได้ร่วมมือกับ 74 ประเทศ ในการประชุมองค์การอนามัยโลกระหว่างประเทศในเรื่องการควบคุมยาสูบ ซึ่งทำให้รัฐบาลทั่วโลกออกมาตรการลดการใช้ยาสูบ ดังนั้น รัฐบาลแอฟริกาใต้จึงออกกฏหมายเพื่อห้ามการโฆษณาผลิตภัณฑ์ยาสูบทุกชนิด รวมทั้งสถานที่สาธารณะทุกแห่งจะต้องไร้ควันบุหรี่ นายจ้างและเจ้าของภัตตาคารสามารถจัดหาที่ 25% ให้กับผู้สูบบุหรี่ได้ แต่จะต้องแยกออกไปโดยมีฉากทึบกั้น นอกจากนี้ได้มีการปรับเงิน 10,000 เหรียญ (1,950 ดอลล่าร์สหรัฐ) สำหรับผู้ที่ถูกจับได้ว่า ขายหรือให้บุหรี่แก่เด็ก ๆ

การนิรโทษกรรมอาวุธปืน

เพื่อเป็นการจัดการกับปัญหาของการมีอาวุธปืนที่ผิดกฎหมายไว้ในครอบครอง รัฐบาลแอฟริกาใต้ได้มีการออกนิรโทษกรรมระหว่างเดือนมกราคมถึงมิถุนายน 2548 และเรียกร้องให้คนสมัครใจมอบปืนให้กับตำรวจของแอฟริกาใต้ โดยจะไม่ถูกดำเนินคดีตามกฎหมายสำหรับการฝ่าฝืน ในช่วงเวลานี้อาวุธปืนนับหมื่นชิ้นและกระสุนได้ถูกนำมามอบ และปืนกว่า 14,000 กระบอกได้ถูกทำลาย

เพื่อเป็นการให้สอดคล้องกับแอฟริกาใต้ใหม่ นับตั้งแต่ปี 2538 เป็นต้นมา กองกำลังรักษาความสงบแห่งชาติได้ใช้ระบบอาสาสมัครพาร์ทไทม์ เพื่อสะท้อนประชาธิปไตยและเสรีภาพในทางเลือก ดังนั้น พลเมืองจึงสามารถรับใช้ความต้องการทางการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของชุมชนและประเทศของพวกเขา เพราะว่า พวกเขาเลือกมากกว่าที่จะถูกบังคับให้ทำ

ให้ความสำคัญเรื่องสิทธิมนุษยชนเป็นอันดับแรก

แอฟริกาใต้ประชาธิปไตยส่งเสริมการให้ความเคารพต่อสิทธิมนุษยชน ประชาธิปไตย และการกำกับดูแลกิจการที่ดี และโดยเฉพาะรัฐบาลได้ให้ความสำคัญอย่างสูงเป็นอันดับแรกแก่สิทธิของผู้หญิง เด็ก และผู้พิการ

ในช่วงกว่า 10 ปีที่ผ่านมานี้ รัฐบาลแอฟริกาใต้ได้ทำการแทรกแซง ซึ่งทำให้เกิดความสงบสุข และได้ช่วยเหลือในกิจการด้านมนุษยชน และการบรรเทาทุกข์ รัฐบาลยังได้ไกล่เกลี่ยความขัดแย้งในหมู่กลุ่มที่ทำสงครามต่าง ๆ ในโกตดิวัวร์ ความคิดริเริ่มในเรื่องสันติภาพของแอฟริกาใต้ได้เห็นในเรื่องการมีรัฐธรรมนูญในสาธรณรัฐประชาธิปไตยคองโก ในขณะที่การเลือกตั้งสงบสุขและประสบความสำเร็จ 2 ครั้งใหญ่ได้ถูกจัดขึ้นในบุรุนดี

ปี2549 ได้มีการออกกฎหมายใหม่ของแอฟริกาใต้ ซึ่งส่งเสริมและปกป้องสิทธิของชุมชนทางวัฒนธรรมของศาสนาและภาษา อิสระเสรีภาพในการนับถือศาสนาได้รับการคุ้มครองโดยรัฐธรรมนูญใหม่ โดยที่มีนโยบายทางการไม่แทรกแซงในการปฏิบัติกิจทางศาสนา

หลังจาก 10 ปีของประชาธิปไตย เราก็สามารถเห็นได้ว่า รัฐบาลแอฟริกาใต้กำลังพยายามอย่างดีที่สุดที่จะทำให้มีสังคมที่สดใสมากขึ้นสำหรับพลเมืองทุกคนของประเทศ พวกเราผู้ประทับจิตหวัง สวดอธิษฐาน และนั่งสมาธิ เพื่อว่ารัฐบาลจะได้ให้สิ่งที่เป็นทางบวกต่อไป เพื่ออนาคตที่สดใสมากขึ้นสำหรับทุกคน.

 

ข้อมูลเพิ่มเติม
โปรดดูเว็บไซต์ต่อไปนี้:

http://www.10years.gov.za
http://www.info.gov.za
http://www.info.gov.za/aboutsa/history.htm
http://www.paralegaladvice.org.za
http://www.anc.org.za

 

ส่งหน้านี้ให้เพื่อน ๆ