นำพาชีวิตดั่ง
ผู้เป็นพระเจ้า
และ กลายเป็น
เทวดาผู้คุ้มกันตนเอง

ถ้อยคำอาจารย์


 

 

 

 

ปราศรัยโดยอนุตราจารย์ชิงไห่
ลอสแองเจลิส แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา
8 กรกฎาคม 2540(ต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ) วีดิทัศน์ #588

เราจะต้องเปลี่ยนวิถีชีวิตของเรา ไม่ใช่เปลี่ยนสภาพอากาศ ถ้าคนจำนวนมากยังคงใช้ชีวิตในลักษณะที่ไร้มโนธรรมเป็นอย่างยิ่ง เมื่อนั้น มันก็จะแย่มาก ถ้าไม่ใช่ที่นี่ ก็จะเป็นที่นั่น และกรรมรวมหมู่นั้น บางครั้งเราก็จะต้องแบ่งรับไปด้วย แม้ว่าเราไม่ได้ทำอะไร เพราะเมื่อเราอาศัยอยู่ในประเทศหนึ่ง เราก็จะแบ่งรับกรรมของประเทศนั้นไป

นั่นเป็นเพราะคนส่วนใหญ่จะไม่เลือกใช้ชีวิตอยู่ในมโนธรรมหรือในสวรรค์ เพราะฉะนั้น พวกเขาจะไม่สามารถประสบกับสวรรค์บนโลกได้ เพราะเราคือสิ่งที่เราเลือกทำ กฎแห่งการกระทำและผลจะสมบูรณ์แบบทุกที่เสมอ และถ้าเราคอยดำเนินชีวิตอันต้อยต่ำยิ่งอย่างนี้ต่อไปเรื่อย ๆ และคอยเข่นฆ่าต่อไป และกระทำสิ่งอันไร้มโนธรรมทางกายทั้งหลายต่อไป เมื่อนั้น แน่นอนเราก็จะได้รับกรรมเลวที่มาหาเรา ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่น่าประหลาดใจเลย เพราะสิ่งที่เหมือนกันจะดึงดูดสิ่งที่เหมือนกัน แรงสั่นสะเทือนระดับต่ำ ๆ เหล่านั้นจะดึงดูดพลังงานระดับต่ำ ซึ่งจะนำมาซึ่งเภทภัย ปัญหา ความทุกข์ และความโกลาหล ถ้าเราดำเนินชีวิตของเราในลักษณะที่พัฒนาสูงยิ่ง และเลือกใช้ชีวิตดั่งผู้เป็นพระเจ้า เมื่อนั้นเหตุการณ์ที่เป็นดั่งพระเจ้าก็จะพรั่งพรูเข้ามาสู่ชีวิตของเรา นั่นคือเหตุที่ หลังจากที่เธอประทับจิตแล้ว และเมื่อเธอทำสมาธิ และชำระตัวเองจากภายนอกด้วยการรับประทานอาหารมังสวิรัติ และจากภายในด้วยอาหารแห่งสวรรค์แล้วนั้น ชีวิตของเธอก็จะกลายเป็นดีขึ้น และดีขึ้น และดีขึ้น นั่นเป็นเพราะสิ่งที่เหมือนกัน ดึงดูดสิ่งที่เหมือนกัน เธอจะกลายเป็นเหมือนดั่งสวรรค์มากขึ้น ดังนั้น เธอจะดึงดูดพรอันเป็นดั่งสวรรค์มากขึ้น

คนส่วนใหญ่ที่ไม่ทำเช่นนั้น พวกเขาจะใช้ชีวิตแบบที่ต่ำกว่า มีคนจำนวนมากเลือกใช้ชีวิตที่มีมาตรฐานเหมือนดั่งสัตว์เพราะฉะนั้น พวกเขาจะดึงดูดพลังงานแห่งสัตว์มากมายหลายประเภทหรือพลังงานที่ต่ำกว่า พลังงานที่ต่ำกว่านี้จะนำมาซึ่งภัยพิบัติ ความทุกข์ และปัญหา พลังงานดั่งสวรรค์จะนำมาซึ่งความสุข ความปลื้มปีติ และพร เพราะมันคือสวรรค์ และพลังงานในระดับต่ำหรือในระดับที่ชั่วร้าย จะนำมาซึ่งคุณภาพชีวิตที่ต่ำกว่า หรือจะนำมาซึ่งเหตุการณ์ที่มีคุณภาพที่ชั่วร้ายมาสู่ชีวิตของผู้คน สิ่งที่เหมือนกัน จะดึงดูดสิ่งที่เหมือนกัน เพราะฉะนั้น ถ้าเราต้องการให้ชีวิตของเราอยู่ในสวรรค์ตลอดเวลา เราจะต้องปฏิบัติตนเหมือนตัวตนแห่งสวรรค์ และดึงดูดพรประเภทนี้มาสู่ตัวเรา มันเป็นเรื่องที่ง่ายมาก ไม่มีความจำเป็นใดที่จะต้องรู้แจ้งเพื่อให้เข้าใจ

คนบางคนจะปฏิบัติตนในลักษณะที่ไม่ดีอยู่ตลอดเวลา แล้วเมื่อมีผลบางอย่างเกิดขึ้น พวกเขาก็จะโทษพระเจ้า ไม่โทษตนเอง พวกเขาจะโทษทุกอย่าง จะโทษสถานะการณ์ จะโทษคนอื่น จะโทษเพื่อน ๆ ของตน หรือครอบครัวของตน นั่นไม่เป็นความจริง มันคือพวกเขา ผู้ซึ่งดึงดูดภัยพิบัติประเภทนี้ เพราะพวกเขาประพฤติตนในลักษณะที่ก่อให้เกิดพลังงานอันเป็นเภทภัย และพลังงานอันเป็นเภทภัยนี้ในทางกลับกัน ตามกฎของสิ่งที่เหมือนกันจะดึงดูดสิ่งที่เหมือนกัน ก็จะดึงดูดพลังงานอันเป็นเภทภัยกว่าเข้ามา จนกระทั่งมีพลังงานเพียงพอที่จะก่อให้เกิดภัยพิบัติ แล้วจากนั้น ภัยพิบัติก็จะรายรอบเขาในทุกรูปแบบ โดยเหตุการณ์ทุก ๆ ประเภท และโดยคนทุกรูปแบบ

ดังนั้น ถ้าฉันขอเธอ หรืออาจารย์ท่านใดขอให้เธอรักษาศีล ให้รับประทานอาหารมังสวิรัติ ให้ชำระตัวตนทางกายภาพของเธอ และให้ชำระตัวตนทางจิตและจิตวิญญาณของเธอ โดยการทำสมาธิ โดยการคิดที่บริสุทธิ์ การพูดจาอย่างบริสุทธิ์ และโดยการกระทำอย่างบริสุทธิ์ เธอก็จะดึงดูดพลังงานอันบริสุทธิ์และพรแห่งสวรรค์ทั้งมวลมาสู่ตนเอง ดังนั้น มันไม่ใช่ว่า ผู้เป็นอาจารย์เข้มงวดและควบคุมชีวิตของเธอ และบอกว่าให้เธอทำอะไร อย่างเช่น บอกให้เธอรักษาศีล และอะไร ๆ ทั้งหลายเหล่านั้นเพื่อใครก็ตาม มันคือเพื่อตัวเธอเอง เพราะทุกอย่างที่เธอทำดีนั้นจะดึงดูดสิ่งที่ดีสำหรับตัวเธอเอง และหากเธอทำดีอยู่ตลอดเวลา สิ่งที่ดียิ่งขึ้น ๆ ก็จะมาอยู่ตลอดเวลา แล้วจากนั้น ยิ่งมีสิ่งดีเข้ามามากเท่าไร สิ่งที่ไม่ดีก็จะยิ่งมีโอกาสเข้ามาหาเธอน้อยเท่านั้น เพราะเมื่อถึงเวลานี้นั้น เธอจะถูกรายรอบไปด้วยกำแพงหนา ๆ ของพลังงานที่ดี แม้แต่สิ่งที่ไม่ดี ที่เธออยากทำ ก็ทำได้ยาก

เพราะครั้นเธอเริ่มเป็นผู้ที่ดีหรือทำสิ่งดี ๆ มันก็จะดำเนินต่อไป เหมือนการก่อให้เกิดพลังงานที่ดี แล้วจากนั้น ผลที่ตามมามันจะดึงดูดพลังงานที่ดีมากกว่านี้ แล้วเธอจะรู้สึกมีพลังแรงกล้าในการทำดีมากยิ่งขึ้น แล้วเธอจะทำสิ่งที่ดีมากขึ้น แล้วยิ่งเธอทำดี ก็ยิ่งมีพลังงานที่ดีเข้ามา แล้วยิ่งดีก็ยิ่งมีพลังงานมาก และยิ่งดีก็ยิ่งมีพลังงานมาก แล้วจากนั้น เธอก็จะถูกรายรอบอยู่ตลอดเวลาด้วยบรรยากาศดั่งสวรรค์ แล้วภัยพิบัติจะมาใกล้เธอได้อย่างไร? เธอถูกรายรอบ เธอถูกคุ้มกัน! ไม่จำเป็นต้องมีเทพารักษ์ ไม่จำเป็นต้องเชื่อในเทพารักษ์ เธอจะคุ้มกันตัวเธอเอง เธอจะเป็นเทวดาสำหรับตัวเธอเอง

 

ส่งหน้านี้ให้เพื่อน ๆ