บทเพลงจากการบำเพ็ญ


พวกเราต่างเป็นบุตรของพระเจ้า

(ต้นฉบับเป็นภาษามองโกเลีย)
เนื้อร้อง : ศิษย์พี่ชายแอล เอ็งไทวาน
บทกลอน : ศิษย์พี่ชายลาห์หงา
ทำนอง : เพื่อนบำเพ็ญวิถีสะดวก ดี ดูเกอร์

 การเข้าชมบทเพลง MTV นี้

อาจารย์ของพวกเรามีความอ่อนน้อมถ่อมตนจริง ๆ

มีพลังยกระดับทั้งสามารถให้พรทางโลกได้อีกด้วย

ท่านไม่เคยเกิดและไม่เคยตายมาก่อน

ท่านสอนสัจธรรมที่สูงสุดแด่พวกเรา

ท่านสอนสัจธรรมที่วิเศษสุดแด่พวกเรา

 

ร้องประสานเสียง :

ใช่แล้ว พวกเราเป็นบุตรของพระเจ้า

พวกเราเป็นแสงชั่วนิรันดร

ใช่แล้ว พวกเราเป็นประชากรแห่งสวรรค์

พวกเราเป็นกระแสเสียงอันยิ่งใหญ่แห่งสรวงสวรรค์.

 

ในใจพวกเราบริสุทธิ์ ความคิดสูงส่ง

เต็มไปด้วยความสุข ปัญญา ดีใจ

นั่งสมาธิอยู่ท่ามกลางแสงและเสียงของพระเจ้า

จิตวิญญาณของพวกเราได้รับอิสระ

จิตใจของพวกเราเปลี่ยนเป็นผู้ใจบุญ

 

ประสานเสียง :

ใช่แล้ว พวกเราเป็นบุตรของพระเจ้า

พวกเราเป็นแสงชั่วนิรันดร

ใช่แล้ว พวกเราเป็นประชากรแห่งสวรรค์

พวกเราเป็นกระแสเสียงที่ยิ่งใหญ่แห่งสรวงสวรรค์

 

อ่านบทกวี :

ในที่สุด สมัยที่โชคดีได้มาถึงแล้ว

ในฤดูใบไม้ผลิของเอาหลัก – ยุคศตวรรษที่ 20 ที่เอเชีย... ที่เอาหลัก...,

กำเนิดพุทธะองค์หนึ่ง

ปรากฏขึ้นในความฝันของพระบิดาที่สูงส่ง

ส่งแสงสว่างเหมือนกับจุดศูนย์กลางดวงอาทิตย์

ตั้งครรภ์ขึ้นในมดลูกของพระมารดา

ชีวิตถูกลิขิตต้องเป็นพุทธะ

ท่านเลือกจะเกิดที่แผ่นดินเอาหลัก

และบรรลุธรรมบนภูเขาหิมาลัย

นำเอาปัญญาแห่งสวรรค์อันยิ่งใหญ่

พุทธะลงมาสู่โลกมนุษย์

โคลงเพลง :

พวกเราเกิดมามีความสุขมองโลกในแง่ดี

ความคิดและการกระทำของพวกเราเต็มไปด้วยความรัก

ความเชื่อมั่นในตัวเองนำความสงบสุขและพอใจ

ความเชื่อมั่นกับความเมตตาของพวกเราอยู่คู่กับพุทธะ

ร้องประสานเสียง :

ใช่แล้ว พวกเราเป็นบุตรของพระเจ้า

พวกเราเป็นแสงชั่วนิรันดร

ใช่แล้ว พวกเราเป็นประชากรแห่งสวรรค์

พวกเราเป็นกระแสเสียงอันยิ่งใหญ่แห่งสรวงสวรรค์


มีบทเพลงการบำเพ็ญ
อีกมาก :
เว็บไซต์ 1, เว็บไซต์ 2, เว็บไซต์ 3

 

 <<
 >>
ส่งหน้านี้ต่อให้เพื่อน ๆ