สร้างหมู่บ้านเมตตาและมังสวิรัติโลก
บราซิล

 

ถ่ายทอดข่าวสารของพระเจ้า ทีละขั้น

โดยกลุ่มข่าวซานเปาโล


หลังจากที่ได้รับปลิวทางเลือกใหม่ในการดำรงชีวิตซึ่งออกแบบด้วยความเมตตาโดยท่านอาจารย์ เพื่อนบำเพ็ญทุกคนในศูนย์ซานเปาโลก็ได้อุทิศตนอย่างเต็มเปี่ยมหัวใจในโครงการที่มีความหมายนี้

นับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2549 เป็นต้นมา ศูนย์ซานเปาโลได้พิมพ์ใบปลิวคุณภาพสูงเป็นจำนวน 1.5 ล้านใบ และได้แจกออกไปทั้งหมด ในปัจจุบันนี้ได้มีการพิมพ์เพิ่มเติม ประเทศบราซิลเป็นประเทศขนาดใหญ่ซึ่งมีผู้คนอยู่กระจัดกระจายเป็นบริเวณกว้าง เพื่อที่จะให้ครอบคลุมทั้งประเทศ เพื่อนประทับจิตก็ได้รวมภูมิปัญญาของทุกคนและได้แบ่งเป็นกลุ่มหลักๆ 3 กลุ่มเพื่อแจกใบปลิว กลุ่มหนึ่งประกอบด้วยผู้ประทับจิตซึ่งไม่สามารถเดินทางไกลได้ กลุ่มนี้จะแจกใบปลิวทั่วรัฐซานเปาโล จากบริเวณที่มีคนอาศัยอย่างหนาแน่นที่สุดในเมืองซานเปาโล ไปจนถึงเมืองที่อยู่รอบๆ อีกกลุ่มหนึ่งแจกใบปลิวไปตามชายฝั่งและแนวเส้นทางขนส่งทางบกในประเทศไปถึงแม่น้ำอเมซอน ในพื้นที่ภาคตะวันตกเฉียงเหนือ การเดินทางนี้ใช้เวลา 2 เดือนและต้องเดินทางโดยเครื่องบินเพื่อที่จะทำภารกิจให้เสร็จสมบูรณ์ กลุ่มสามเดินทางไปตามเส้นทางซึ่งสามารถทำงานได้เสร็จใน 2 สัปดาห์ ผู้ประทับจิตทุกคนได้ร่วมมือกันเพื่อเผยแพร่ข่าวสารของท่านอาจารย์ไปทีละขั้นทั่วทั้งประเทศ

การแจกใบปลิวทางเลือกใหม่ในการดำรงชีวิตเป็นกิจกรรมขนาดใหญ่และมีระยะเวลาที่ยาวนานที่สุดซึ่งเคยจัดขึ้นสำหรับเพื่อนบำเพ็ญชาวบราซิล ผู้ประทับจิตบางคนเลิกทำงานของพวกเขา บางคนพักงานของเขาชั่วคราว ทุกคนเข้าร่วมงานนี้อย่างกระตือรือร้น และขณะนี้พกพาใบปลิวตลอดเวลา เพื่อเผยแพร่ข่าวสารนี้ไปทั่วทุกหนแห่ง ขอบคุณท่านอาจารย์ที่ให้โอกาสนี้แก่เราในการกระจายความรักและพระพรของท่านไปทั่วประเทศ


ส่งหน้านี้ให้เพื่อน ๆ