รายงานข่าวจากทั่วโลก

เมอริเซียส  

พรที่ให้กับห้องสมุดของเราและโลกของเรา

โดยกลุ่มข่าวเมอริเซียส (ต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ)

[พอท หลุยส์] เพื่อที่จะเผยแพร่คำสอนอันสูงสุดและความรักอันยิ่งใหญ่ที่สุดให้กับผู้คนมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ซึ่งพวกเราคิดว่าจะเป็นวิธีดีที่สุดที่จะแก้ไขรากเหง้าของปัญหาทั้งปวง ผู้ประทับจิตจากเมอริเซียสตัดสินใจที่จะแบ่งเป็นกลุ่มเล็กๆ เพื่อนำหนังสือของท่านอาจารย์ด้วยตนเองไปยังห้องสมุดทั่วทั้งประเทศ

พวกเราส่งหนังสืออย่างน้อย 2 เล่มต่อห้องสมุดหนึ่งแห่ง ซึ่งเราได้ติดใบปลิวทางเลือกใหม่ในการดำรงชีวิตไปด้วย ในเวลาเพียง 2-3 วัน หนังสือก็ถูกแจกหมด เจ้าหน้าที่ห้องสมุดรู้สึกซาบซึ้งมากที่ได้รับหนังสือของท่านอาจารย์ และประทับใจกับภาพถ่ายของท่าน พวกเขาต่างชื่นชมมากที่ท่านทานมังสวิรัติ และได้แสดงออกถึงความพอใจและขอบคุณอย่างจริงใจต่อท่านอาจารย์ สำหรับความรักอันไร้ขอบเขตและการกระทำอังสูงส่งของท่าน พวกเขาได้พูดว่า “โดยไม่ต้องสงสัยหนังสือนี้จะมีประโยชน์มหาศาลต่อผู้อ่านทั้งหมด โดยเฉพาะในยุคนี้ เมื่อโลกอยู่ในสภาวะอลหม่าน”

เจ้าหน้าที่ห้องสมุดได้ถามเรื่องเกี่ยวกับท่านอาจารย์มากมายและเตรียมที่จะเรียนรู้เพิ่มเติมในคำสอนของท่านจากหนังสือและเว็บไซต์ พวกเขายังได้เชิญชวนให้พวกเรา จัดสัมมนาเรื่องคำสอนของท่านอาจารย์ในอนาคตอันใกล้

ต่อไปนี้เป็นจดหมายตอบรับฉบับหนึ่งจากห้องสมุด

เรียนท่านที่เคารพ

ผมขอตอบรับด้วยความขอบคุณที่ได้รับหนังสือเรื่อง “กุญแจสู่การรู้แจ้ง เล่มที่ 1 (ภาษาฝรั่งเศส)” “คำถามและคำตอบ เล่มที่ 1” และ “กุญแจสู่การรู้แจ้ง เล่มที่ 5 (ภาษาอังกฤษ)” ซึ่งท่านได้กรุณามอบให้ห้องสมุดแห่งชาติของเมอริเซียส
ผมมีความมั่นใจว่า เอกสารเหล่านี้จะได้รับความชื่นชอบจากผู้อ่านของเรา

ด้วยความนับถือ
จัน คำ ลอน
ผู้อำนวยการ

 

สมุดลงเวลาเหตุการณ์
เพื่อก้าวไปพร้อมกับการยกระดับจิตวิญญาณที่อยู่ในระหว่างพัฒนาไปอย่างไม่หยุดยั้งของโลก ศูนย์ท้องถิ่นของสมาคมอนุตราจารย์ชิงไห่นานาชาติ กำลังจัดสัมมนาทางวีดีทัศน์และการแบ่งปันสัจธรรมอื่น ๆ มากขึ้นเรื่อย ๆ ยินดีต้อนรับร่วมกิจกรรมเหล่านี้กับญาติมิตร สำหรับหมายกำหนดการล่าสุดของกิจกรรมของเรา โปรดเยี่ยมชม URL ต่อไปนี้:
http://www.Godsdirectcontact.org.tw/eng/latest_news/events-datebook.htm