รางวัลผู้นำโลกที่ส่องแสง

 

รัฐบาลออสเตรเลีย
ได้รับรางวัลอันเต็มไปด้วยความรักของท่านอาจารย์

โดยกลุ่มข่าวออสเตรเลีย (ต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ)

 

ในวันที่ 22 พฤษภาคม ปีทองปีที่ 3 (2549) ผู้ประทับจิตชาวออสเตรเลียได้เป็นตัวแทนของสมาคมอนุตราจารย์ชิงไห่นานาชาติ เพื่อมอบรางวัลอันมีค่าของท่านอาจารย์ คือ “รางวัลผู้นำโลกอันโดดเด่น” ให้แก่รัฐบาลออสเตรเลีย โดยผ่านตัวแทน ณ ที่ทำการของนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีในกรุงเคนเบอร่า

รัฐบาลของประเทศตะวันตกมีชื่อเสียงในเรื่องระบบข้าราชการที่มากมายเกินเหตุ ซึ่งมีกฎระเบียบมากมาย แต่ด้วยพระกรุณาธิคุณของพระเจ้า ผู้ประทับจิตท้องถิ่นก็สามารถหาแผนกที่ถูกต้องได้ และได้รับการอนุมัติชั้นต้นจากรัฐบาลออสเตรเลียในเวลาแค่ 2 วัน ไม่เพียงแต่การตอบรับที่รวดเร็วเท่านั้น แต่ยังเต็มไปด้วยอัธยาศัยมาก อันที่จริงแล้วผู้แทนของรัฐบาลในสาขารางวัลและวัฒนธรรมให้ความช่วยเหลืออย่างดีมาก ทำให้เรารู้สึกถ่อมตนและเป็นเกียรติที่สามารถมอบรางวัลอันมีค่าเช่นนี้ นอกเหนือจากรางวัลนี้ เรายังได้ให้ตัวอย่างเล็กๆ น้อยๆ เกี่ยวกับคำสอนของท่านอาจารย์แก่ผู้แทน เพื่อว่ารัฐบาลออสเตรเลียจะได้เข้าใจดียิ่งขึ้นว่าเราเป็นใคร สิ่งของนี้ได้แก่ บทกวีของท่านอาจารย์ “โลกหนึ่งเดียวแห่งสันติสุขโดยผ่านเสียงดนตรี” และหนังสือ “ฉันได้มาพาเธอกลับบ้าน” ตัวแทนได้รับสิ่งของทั้งหมดนี้ด้วยความขอบคุณมาก

ได้มีการมอบรางวัลนี้ ด้วยความเคารพและ ความรักแก่รัฐบาลออสเตรเลีย สำหรับการแสดงออกซึ่งความเมตตาในการกระทำที่รัฐบาลเป็นสปอนเซอร์ ในการนำหลักการแห่งความรักสากลให้เป็นรูปการกระทำทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ สำหรับความดูแลเอาใจใส่ที่เป็นตัวอย่างสำหรับพลเมืองของประเทศและเพื่อนบ้าน สำหรับการพัฒนาคุณภาพชีวิตมนุษย์ เหตุผลของรางวัลนี้ (แต่ไม่จำกัด) รวมถึงความช่วยเหลือในเรื่องยา การศึกษาและความช่วยเหลือทางเทคนิคแก่ผู้คนทั่วทั้งภูมิภาคแปซิฟิค และแม้กระทั่งไกลออกไป เช่น แอฟริกาและตะวันออกกลาง ภายในประเทศออสเตรเลียก็ให้การดูแลเอาใจใส่พลเมือง โดยการให้ความดูแลในด้านสุขภาพชั้นหนึ่งกับทุกคน โดยไม่คำนึงถึงสถานภาพหรือความร่ำรวย นอกจากนี้ รัฐบาลออกเตรเลียก็ได้ใช้สื่อมวลชน โดยการใช้โทรทัศน์ส่งเสริมการออกกำลังกาย และวิถีชีวิตที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพสำหรับเด็กๆ

ตามที่ท่านอาจารย์ได้กล่าวเสมอว่า ความเป็นผู้นำที่รู้แจ้งของรัฐบาลจะสร้างอนาคตอันสดใสสำหรับโลกและมวลมนุษย์ทั้งหลาย ดังนั้น เราจึงมีความสุขและเป็นเกียรติมาก ที่ได้นำความสนับสนุนอันเต็มไปด้วยความรักของท่านอาจารย์มาเป็นกำลังใจสู่รัฐบาลของเรา และเราปรารถนาอย่างเต็มที่ว่า ผู้นำทั้งหลายทั่วโลกจะเรียนรู้จากกันและกัน ในเรื่องการกระทำที่เป็นบวกที่พวกเขานำมาปฏิบัติ เพื่อประโยชน์ของพลเมืองตนและชุมชนทั่วโลก