การเป็นมังสวิรัติ                        
เป็น หน้าที่ทางโลก
                                       

คติพจน์

 

 

 

 
ปราศรัยโดยอนุตราจารย์ชิงไห่ มาเลเซีย
27 กุมภาพันธ์ 2535 (ต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ) วีดิทัศน์ #220

มันเป็นการสิ้นเปลืองผลิตภัณฑ์ในการรับประทานเนื้อสัตว์ ไม่ต้องพูดถึงเรื่องความเมตตา ความรัก การรู้แจ้ง มาตรฐานทางจริยธรรมหรืออะไรเลย ยังหรอก! เราเป็นหนี้มันต่อมนุษยชาติ ไม่เพียงแค่ต่อสัตว์เท่านั้น เราควรเป็นมังสวิรัติมันเป็นการเสียเวลาและสิ้นเปลืองพลังงานของโลก และทรัพยากรของโลกอย่างร้ายกาจ ในการให้อาหารสัตว์ พวกมันใช้น้ำมากกว่ามนุษย์ ในการอาบน้ำให้มัน ให้อาหารมัน และให้มันดื่ม อีกทั้ง มันใช้โปรตีนจากพืชมากกว่า ที่มนุษย์สามารถกินได้ และเธอต้องเลี้ยงวัวควายเป็นเวลาหลายปี ก่อนที่เธอจะสามารถรับประทานมันได้ในมื้อเดียว