ภาพวาดล่าสุดของท่านอาจารย์

 

   ความงาม

ข้างภูเขา


นี่เป็นหนึ่งในภาพวาดล่าสุดของท่านอาจารย์ แต่ปัจจุบันยังไม่สามารถสั่งซื้อได้