การยกระดับจิตวิญญาณ

ซีดีใหม่ล่าสุดของอนุตราจารย์ชิงไห่
ซีดี-ซีจี11 (ปราศรัยด้วยภาษาจีน)
ธรรมวิถีตากผ้าของทิเบต (มีซีด๊ 2 แผ่น)

การนั่งสมาธิกลุ่มที่ศูนย์ซีหู ฟอร์โมซา เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2531

มีสาระสำคัญดังต่อไปนี้:
เหตุใดพระพุทธเจ้า ก่อนจะสำเร็จเป็นพุทธ ต้องผ่านการทดสอบด้วยการบำเพ็ญอย่างยากเข็ญเป็นเวลา 6 ปี มันมีความหมายพิเศษอะไรบ้าง? อะไรคือธรรมวิถีตากผ้าของทิเบต? การบำเพ็ญธรรมวิถีตากผ้า ทำไมจึงไม่สามารถค้นพบจิตเดิมแท้ตัวเองได้? มหาอาจารย์ในอดีต มหาอาจารย์ก่อนถ่ายทอดธรรม ต้องให้ลูกศิษย์ผ่านการทดสอบที่ทุกข์ยากแสนเข็ญ แต่อาจารย์กลับเปิดประตูเมตตาให้กับชาวโลกอย่างเต็มที่ เพราะเหตุใด? จากการปราศรัยธรรม ท่านอาจารย์ได้กล่าวถึงเรื่องราวการใช้ชีวิตร่วมกับลูกศิษย์นักบวชในอดีต เพื่อสอนลูกศิษย์ที่ต้องหมุนเวียนอยู่กับอัตตา การเข้าใจผิด กับทิฐิของพวกเขาอย่างไร ทำให้พวกเราเห็นถึงความรัก ความอดทน กับความประเสริฐอันสูงสุดของมหาอาจารย์ที่มีชีวิตอยู่ในโลกนี้

 


การสั่งสิ่งพิมพ์ของท่านอาจารย์ โปรดเยี่ยม http://www.theCelestialShop.com
การสั่งซื้อออนไลน์หรือติดต่อ: บ. สมาคมอนุตราจารย์ชิงไห่นานาชาติการพิมพ์ จก. ไทเป ฟอร์โมซา (The Supreme Master Ching Hai International Association Publishing Co., Ltd.)
โทร: (886) 2-87873935 /โทรสาร: (886) 2-87870873 อีเมล์: smchbooks@Godsdirectcontact.org

ส่งเงินทางไปรษณีย์สาธารณรัฐจีน บัญชีเลขที่ 19259438 (สำหรับการสั่งในฟอร์โมซาเท่านั้น)
บัญชีทางไปรษณีย์: บ. อนุตราจารย์ชิงไห่การพิมพ์ จก. (The Supreme Master Ching Hai Publishing Co., Ltd.)

โปรดเยี่ยมเว็บไซต์ร้านหนังสือของเรา เพื่อดาวน์โหลดบัญชีรายชื่อหนังสือและสรุปเนื้อหาสิ่งพิมพ์ล่าสุดของท่านอนุตราจารย์ชิงไห่:http://www.smchbooks.com/ (เป็นภาษาอังกฤษและจีน)