รายงานตามคำสั่งและการจัดอันดับของท่านอาจารย์

รางวัลผู้นำดีเด่นทั่วโลก

การได้รับรางวัลทางบวกของรัฐบาลจีนไต้หวัน ที่ทำประโยชน์ด้วยความรัก

รายงานโดยกลุ่มข่าวไทเป ฟอร์โมซา (ต้นฉบับเป็นภาษาจีน)

หลายปีที่ผ่านมา รัฐบาลจีนไต้หวันได้สร้างความมั่นคง พึ่งตัวเอง และดูแลประชาชนด้านสวัสดีการ ขณะเดียวกัน ได้ให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิค เศรษฐกิจให้กับประเทศที่อยู่ในทวีปเอเชีย ทวีปแอฟริกา และทวีปอเมริกา พร้อมให้ความช่วยเหลือแก้ไขด้านปรับปรุงสาธารณสุขกับระบบการศึกษา ยกระดับการครองชีพคนในพื้นที่ให้สูงขึ้น เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณถึงความสามารถของผู้นำรัฐบาลแห่งจีนไต้หวัน กับการทำประโยชน์ที่โดดเด่นให้กับสังคมและนานาชาติ เพื่อนบำเพ็ญชาวฟอร์โมซา สมาคมนานาชาติอนุตราจารย์ชิงไห่ ตัวแทนท่านอนุตราจารย์ชิงไห่ ได้มอบรางวัล "รางวัลผู้นำดีเด่นทั่วโลก" ให้กับรัฐบาลจีนไต้หวัน เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม ปีทองที่ 3 (2549)

พิธีรับรางวัลในวันนั้น จัดขึ้นที่กระทรวงการต่างประเทศ เมืองไทเป โดยท่านทูต คุณลวี่ชิ่งหลง เลขานุการปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เป็นตัวแทนรับรางวัล และคุณเจียงกั๊วเฉียง รองหัวหน้าฝ่ายกิจกรรมองค์กรอิสระ(เอ็นจีโอ)นานาชาติ เป็นผู้รับหนังสือแสดงความขอบคุณจากท่านอนุตราจารย์ชิงไห่

อาจารย์หลัว ตัวแทนท่านอนุตราจารย์ชิงไห่ ได้กล่าวปราศรัยว่า: “ ขณะที่ทางสมาคมทำการช่วยเหลือเรื่องเร่งด่วนต่างประเทศ ได้รับการช่วยเหลือด้านต่างประเทศจากทุกหน่วยงานของกระทรวงต่างประเทศหลายครั้ง ไม่ว่าจะอยู่ข้างหน้าหรือข้างหลัง ข้าราชการบางคนอยู่เป็นเพื่อนพวกเราจนดึก การมีจิตใจให้บริการด้วยความรักของข้าราชการ ไม่เพียงเป็นผู้รับใช้ประชาชนที่ดีเยี่ยม ยังเป็นการแสดงออกถึงการเอาใจใส่มวลมนุษย์ของรัฐบาล เป็นตัวอย่างที่ดีเลิศในการเพิ่มสวัสดิการสังคมให้กับชาวโลก“

ข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศถ่ายรูปร่วมกับเพื่อนบำเพ็ญสมาคมนานาชาติ: เลขานุการปลัดกระทรวงการต่างประเทศทูต ลวี่ชิ่งหลง (ขวาที่ 3)คุณเจียงกั๋วเฉียง รองเลขานุการฝ่ายกิจกรรมองค์กรอิสระ กิจการนานาชาติ(ขวาที่ 4)

คุณลวี่ชิ่งหลงกล่าวในงานรับมอบรางวัลว่า “ที่ผ่านมา ทางไต้หวันได้ร่วมทำการช่วยเหลือมนุษยชาตินานาชาติกับสมาคมนานาชาติอนุตราจารย์ชิงไห่ จำนวน 11 ครั้ง ประกอบด้วย คลื่นสึนามิแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แผ่นดินไหวที่ปากีสถาน ความหายนะจากแผ่นดินไหวที่แอลจีเรีย ฯลฯ พวกเราให้การสนับสนุนการช่วยเหลือสิทธิมนุษย์ชน จากการร่วมมือกับสมาคมนานาชาติอนุตราจารย์ชิงไห่ ส่งความรักของไต้หวันออกไปอย่างได้ผล ข้าพเจ้าดีใจ ที่ประเทศจีนคณะชาติได้ผ่านความยากจน ทั้งมีกำลังมอบให้กับสังคมนานาชาติ สิ่งที่สำคัญคือ องค์กรอิสระที่อยู่ในประเทศ โดยเฉพาะสมาคมอนุตราจารย์ชิงไห่นานาชาติ นอกจากยื่นมือให้ความร่วมมือกับนานาชาติเพื่อช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแล้ว แน่นอน ที่ได้ส่งความรักความเมตตาของชาวฟอร์โมซาออกไปสู่สังคมนานาชาติด้วย“

คุณเจียงกั๋วเฉียง ได้กล่าวในการปราศรัยว่า: ”การมอบรางวัลในวันนี้ ได้แสดงออกถึงองค์กรอิสระภายในประเทศ ที่ได้เข้าร่วมงานช่วยเหลือนานาชาติ การช่วยเหลือมนุษยธรรมจะไม่มีพรมแดนเลย เช่น ปีที่ผ่านมาไปช่วยเหลือภัยแผ่นดินไหวที่ปากีสถาน แม้จะได้พบกับอุปสรรคที่ยากลำบากมาก แต่สิ่งที่ข้าพเจ้าประทับใจมากที่สุดคือ สมาคมนานาชาติอนุตราจารย์ชิงไห่ ได้แก้ไขอุปสรรคทั้งหมด นำเอาสิ่งของจากฟอร์โมซา ส่งไปถึงปากีสถาน และสุดท้าย ทำให้ผู้ประสบภัยชาวปากีสถานได้รู้สึกถึงความรักของชาวฟอร์โมซา ทำให้ข้าพเจ้าประทับใจจริง ๆ! นอกจากนี้แล้ว 2-3 วันก่อน ข้าพเจ้าไปเยี่ยมที่สมาคมท่าน ได้เห็นภาพยนตร์ตอนหนึ่ง ทำให้รู้สึกอย่างลึกซึ้งว่า สมาคมนานาชาติอนุตราจารย์ชิงไห่ มีคณะแพทย์พยาบาลที่อดทน ขณะเดียวกัน ก็เคยจัดเป็นคณะกู้ภัยสะเทินน้ำสะเทินบกแห่งคณะชาติ ในคณะยังมีสมาชิกเป็นสุภาพสตรีจำนวน 1 ใน 4 ส่วนด้วย เมื่อเห็นพวกเธอรับการฝึกเรื่องภูเขา ทะเล ต่าง ๆ ทำให้ข้าพเจ้าประทับใจมาก ข้าพเจ้าขอถือโอกาสนี้ ขอแสดงความนับถือที่สุงสุด และขออวยพรด้วย“

พิธีจัดมอบรางวัลในครั้งนี้ ได้รับความสนใจจากสื่อต่าง ๆในฟอร์โมซา เช่น ทีวีบีเอส เอฟทีวี อีทีทีวี และ หมินซื่อ สถานีข่าวสารตงเซิน ฯลฯ ต่างให้การยอมรับและตอบสนองด้วยการรายงานทางบวก

 
สื่อฟอร์โมซาหลายแห่ง รายงานข่าวการมอบรางวัล