ประภาคารท่ามกลางความมืด

ฟอร์โมซา

เลือกทางชีวิตนักบุญ
เป็นเทวดาคุ้มครองตัวเอง

รายงานโดยกลุ่มข่าวไทเป ฟอร์โมซา(ต้นฉบับเป็นภาษาจีน)

การถือหลักในการเอาใจใส่ดูแลผู้ต้องขังอย่างต่อเนื่องจากท่านอนุตราจารย์ชิงไห่ สืบเนื่องจากผลงานที่ดี ที่ได้ทำงานด้านการอบรมในเรือนจำจากสมาคมนานาชาติ ศูนย์ไทเปได้จัดตั้งกลุ่มอบรมเรือนจำขึ้นในเดือนมีนาคม ปีทองที่ 3 (2549) และไปดูงานการอบรมที่เรือนจำไถหนัน เพื่อที่จะได้ทำงานด้านการอบรมที่เรือนจำไทเปได้ราบรื่น

อุดมการณ์ของสถานบำบัดรักษายาเสพติดที่ซินเตี้ยน

สถานบำบัดรักษายาเสพติด ได้เปิดรับผู้รับการบำบัดรักษาเมื่อวันที่ 1 มกราคม ปีนี้ เน้นเรื่องการจัดการความชำนาญ การบำบัดเป็น 3 ปัจจัย และทดลองค้นหาวีธีการบำบัดรักษายาเสพติด ที่เหมาะสมที่สุดภายในประเทศ เพื่อบรรลุเป้าหมายในการบำบัดรักษา และพัฒนาเป็นแบบอย่างในการบำบัดรักษาในพื้นที่ต่อไป

เพื่อเป็นการตัดขาดจากการพึ่งพายาเสพติดของผู้มารับการบำบัด สถานบำบัดรักษาได้ร่วมมือกับองค์กรศาสนา ที่มีผลงานด้านบำบัดกับพลังจากสังคมอันมหาศาล และเข้าสู่วงการศาสนาใหญ่ทั้ง 3 คือ ศาสนาพุทธ คาทอลิก โปรแตสแตนท์ แบ่งห้องตามเขตศาสนา พร้อมจัดตั้งเขตการประชุมของแต่ละฝ่าย นอกจากนี้แล้ว ได้อาศัยความร่วมมือจากองค์กรบริการสังคมต่าง ๆ มาให้การอบรมการบำบัดยาเสพติด โดยกำหนดการบำบัดยาที่แตกต่างกัน นำพาผู้มารับการบำบัดก้าวสู่ความคิดที่ถูกต้อง สร้างชีวิตใหม่ที่มีคุณค่า หลักการอบรมสามารถจากภายในสู่ภายนอกได้ ทำให้ผู้รับการบำบัดออกจากสถานบำบัดแล้ว ได้รับการจัดการตามที่เหมาะสม และไม่ทำให้งานการอบรมขาดความต่อเนื่อง และเป็นประโยชน์ต่อการติดตามเพื่อการอบรมต่อไป

การจัดการด้วยความรักของท่านอาจารย์

เนื่องจากการจัดการที่ยอดเยี่ยมโดยไร้รูปของท่านอาจารย์ เดือนมิถุนายนปีนี้ ศูนย์ไทเป เริ่มงานการมอบหนังสือแล้ว ก็ได้รับโทรศัพท์จากสถานบำบัดรักษาซินเตี้ยน บอกว่า หลังจากจัดตั้งเสร็จแล้ว ในห้องสมุดยังขาดหนังสืออยู่ อยากให้ศูนย์ไทเปสามารถให้บริการหนังสือเพื่อให้ผู้บำบัดได้อ่านกัน

ขณะที่เพื่อนบำเพ็ญไปมอบหนังสือ ทางสถานบำบัดได้บอกว่า ผู้บำบัดที่ไปติดยาอีก มีร้อยละสูงถึง 89 การติดยาทำให้สิ้นเนื้อประดาตัว จี้ปล้น ขโมย เต็มไปหมด เพื่อเป็นการช่วยผู้ติดยาสร้างชีวิตใหม่ นำความสามารถในการทำงานกลับคืนมาอีกครั้ง ลดจำนวนยาเสพติดกับอันตรายที่ใหญ่หลวงจากโรคเอดส์ ทางสำนักฯหวังว่า อาศัยพลังจิตจากศาสนามาช่วยเหลือการบำบัดรักษา ปัจจุบัน ภายในสถานบำบัดรักษามีองค์กรศาสนาอยู่ 3 หน่วยงาน กำลังให้การอบรมในด้านจิตวิญญาณ

เนื่องจากได้ข่าวว่า ทางสมาคมนานาชาติอนุตราจารย์ชิงไห่ มีผลงานอันล้ำเลิศในการอบรมด้านเรือนจำ พวกเขาหวังให้พวกเราไปเปิดการอบรมที่สถานบำบัดรักษาด้วย จากบุญสัมพันธ์ดังกล่าว ศูนย์ไทเปได้รับเชิญไปช่วยเหลือทำงานการอบรมอาทิตย์ละครั้ง เป็นเวลา 1 ปี ที่สถานบำบัดรักษาซินเตี้ยน และตั้งชื่อวิชาอบรมว่า "ทางเลือกใหม่ในการดำรงชีวิตแบบนักบุญ เป็นเทวดาคุ้มครองตัวเอง" หวังว่า จากพลังจิตวิญญาณ สามารถลดการทำผิดจากผู้ที่มารับการบำบัดรักษาที่เคยหลงทางแห่งชีวิตได้ ค้นพบทางชีวิตใหม่ของตัวเอง และเลือกทางชีวิตที่เป็นนักบุญ เป็นเทวดาคุ้มครองตัวเอง และสร้างสังคมที่สันติสุขยิ่งขึ้น

วิชาการสอน

จากการวางโครงการอย่างระมัดระวัง นำเอาวิชาการสอนมาแบ่งออกเป็นทางจิตวิญญาณกับวิชาชีพ 2 ชนิด ด้านจิตวิญญาณ สอนการนั่งสมาธิแบบวิถีสะดวก ที่สอนอยู่ตามเรือนจำ สถานคุมประพฤติ สถานฝึกวิชาชีพทั่วฟอร์โมซา ซึ่งได้รับการยอมรับเป็นอย่างดี เพื่อทำให้อารมณ์เป็นปกติและยกระดับจิตวิญญาณให้สูงขึ้น พร้อมเปิดดีวีดีที่ท่านอาจารย์ที่ไปปราศรัยธรรมทั่วโลก เป็นการแนะนำหลักความคิดในทางก้าวหน้า มองโลกในแง่ดี และชีวิตที่เต็มไปด้วยแสงสว่างและการดำรงชีวิต ด้านวิชาชีพ ประกอบด้วยการเผยแพร่ธรรม มนุษย์สัมพันธ์ โครงการชีวิต การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ความรู้กฎหมายประจำวัน กับวิชาวงดนตรี แต่ละวิชาสอนโดยเพื่อนบำเพ็ญผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะ

พิธีเปิดงานการอบรมและการอบรมครั้งแรก

วันที่ 6 กรกฎาคม เพื่อนบำเพ็ญ 20 ท่านเดินทางไปเปิดงานการอบรมที่สถานบำบัดรักษายาเสพติด ในงาน มีผู้รับการบำบัดรักษา 50 คนมาร่วมงาน คุณจางป๋อหง ผู้อำนวยการ กล่าวในงานเปิดอบรมว่า: ”การบำบัดรักษายาเสพติดไม่ใช่จะพึ่งตัวเองแล้วทำได้สำเร็จ เมื่อติดยาแล้ว การจะเลิกเสพนั้นเป็นเรื่องยาก เช่น การสูบบุหรี่ เมื่อติดบุหรี่แล้ว จะเลิกสูบจึงยากมาก แล้วการติดยาเสพติดล่ะ จะยากแค่ไหน? การเสพยาไม่เพียงเป็นปัญหาของร่างกาย ยังเป็นปัญหาทางจิตใจด้วย เพราะมีมารจิตอยู่ ดังนั้น จึงเลิกไม่ได้ ฉะนั้น การบำบัดรักษาจึงมิเพียงร่างกาย ต้องบำบัดทางจิตวิญญาณด้วย“

ผู้อำนวยการกล่าวว่า เขาเคยไปดูงานที่ญี่ปุ่น เห็นญี่ปุนใช้วิธีเพ่งสู่ภายใน เพื่อให้ผู้ติดยาสำรวจจิตใจตัวเอง และนำไปสู่การบำบัดทางจิตของผู้ติดยา เขาหวังว่า จากการสอนนั่งสมาธิของสมาคมนานาชาติของอนุตราจารย์ชิงไห่ ทำให้ผู้รับการบำบัดเลิกความเคยชินการพึ่งพายาเสพติดได้ หลังงานพิธีเปิดอบรมที่เรียบง่ายเสร็จสิ้นลง พวกเราต่างรู้สึกถึงการส่งความรักมาให้พรของท่านอาจารย์ทั่วสถานบำบัดรักษายาเสพติดซินเตี้ยนโดยผ่านตัวพวกเรา

วันที่ 13 กรกฎาคม ซึ่งเป็นอาทิตย์ต่อไป พวกเราไปเยี่ยมสถานบำบัดรักษายาเสพติดซินเตี้ยน และทำการอบรมวิชา มีสมาชิก 54 คนเข้าร่วมงาน ครั้งนี้เป็นการแนะนำกฎหมายทั่วไป โดยให้ที่ปรึกษากฎหมาย ศิษย์พี่หลี่หมิงเฉียน เป็นผู้อธิบายกฎหมายแรงงานเรื่องเกี่ยวกับการทำสัญญาจ้าง เพื่อให้สมาชิกเข้าใจถึงวันลากับการนัดหยุดงาน มันต่างกัน และแนะนำเรื่องสัญญาการจ้างงาน การยกเลิกการจ้าง การพักผ่อนต่าง ๆ เป็นต้น เชื่อว่า พวกเขาได้เรียนวิชานี้ ต่อไป กลับสู่สังคม สามารถทำงานได้อย่างราบรื่นในหน้าที่การงานต่อไป ศิษย์พี่หญิงทนายความหลี่ฉวนหยง ใช้วิธีการสอนที่ถามตอบกัน เล่าเรื่องกฎหมายเกี่ยวกับการฟ้องร้องคดียาเสพติด โดยจะตัดสินตามจำนวนยาให้กับสมาชิกทราบ และเตือนทุกคนถึงกฎหมายที่ยุติธรรมที่สุดคือกฎของจักรวาล

หลังจากเรียนวิชากฎหมายแล้ว สมาชิกชมภาพยนตร์การปราศรัยธรรมที่จวี้ตั้นของท่านอาจารย์ "การเพ่งเสียงจากจิตเดิมแท้" หลายคนให้ความสนใจ จากประสบการณ์ของศิษย์พี่หญิงชายในภาพยนตร์ดังกล่าว สมาชิกบางคนยังร้องเพลง "ดาวบนท้องฟ้า" ตามด้วย ทุกคนต่างถูกดึงดูดด้วยคำสอนของท่านอาจารย์ ที่เป็นศัพท์ง่ายเข้าใจง่าย จนลืมเวลาที่เลิกเรียน การสอนวิถีสะดวกเต็มไปด้วยความสันติและสงบ เมื่อการนั่งสมาธิผ่านไป 20 นาที สมาชิกต่างแปลกใจว่า เวลาช่างผ่านไปอย่างรวดเร็ว

การตอบสนองด้วยการยอมรับเป็นอย่างดี

เนื่องจากการวางโครงสร้างในการสอนกับการวางตัวบุคคลที่เชี่ยวชาญโดยเฉพาะ ทางสถานบำบัดรักษารู้สึกถึงความเอาใจใส่ของพวกเรา บวกกับวิชาการนั่งสมาธิ ก็เข้ากับพวกเขามาก เป็นนโยบายที่เริ่มด้วย "ต้องแก้ที่จิตก่อน" ดังนั้น ทางสถานบำบัดอยากให้พวกเราสามารถจัดการสอนวิชาภาษาอังกฤษ เพื่อยกระดับความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของผู้รับบำบัดด้วย นอกจากนี้ พวกเขาอยากจะให้ทางสมาคมนานาชาติรับช่วงการสอนจากองค์กรอีกแห่ง และอยากให้ทุกวันมีเพื่อนบำเพ็ญไปนั่งสมาธิกับผู้รับการบำบัดในสถานบำบัดรักษาด้วย เพื่อช่วยให้จิตใจของพวกเขามั่นคง ช่วยเหลือพวกเขาเลิกจากยาเสพติด

ขอบคุณท่านอาจารย์ ที่ให้โอกาสพวกเราไปทำงานที่มีความหมายดังกล่าว และหวังว่า จากการให้พรด้วยพลังรักของท่านอาจารย์ ผู้รับบำบัดเหล่านี้ เมื่อออกจากสถานบำบัดรักษาแล้ว สามารถอยู่ห่างไกลจากการเย้ายวนของยาเสพติด และเลือกทางชีวิตที่เป็นนักบุญ เป็นเทวดาคุ้มครองตัวเอง มีชีวิตที่โชติช่วงชัชวาล !

ผู้อำนวยการสถานบำบัดรักษาซินเตี้ยน คุณจางป๋อหง กล่าวคำปราศรัยในงานเปิดการอบรม