จดหมายแสดงความขอบคุณ

ฟอร์โมซา

จดหมายแสดงความขอบคุณจากโรงเรียนชั้นประถมอั้นเน่ย แห่งอำเภอไถหนัน

(ต้นฉบับเป็นภาษาจีน)

ขอบคุณเป็นอย่างมากที่ทางสมาคมอนุตราจารย์ชิงไห่นานาชาติมาจัดงานเผยแพร่ "มีเมตตาต่อชีวิต--รักและคุ้มครองสัตว์" ที่โรงเรียน จากการเสียสละด้วยความรักของพวกท่าน ทำให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้คุณค่าการให้เกียรติกับชีวิต และสอนให้รู้จักรักและถนอมสัตว์ซึ่งเป็นจิตเมตตาที่ดี

ต่อไปพวกเราจะปฏิบัติเหมือนเดิม พยายามรณรงค์การสอนที่เกี่ยวกับชีวิต เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณสมาคมของท่าน จึงออกจดหมายฉบับนี้เพื่อแสดงความขอบคุณอย่างยิ่ง

ครูใหญ่เผิงชิวเซียง
วันที่ 15 มิถุนายน ปี2549