คำถามและคำตอบที่เลือกสรร

 

จำความสุขที่มีมาแต่กำเนิดของท่าน
และรู้พระประสงค์ของพระเจ้า

ปราศรัยโดยอนุตราจารย์ชิงไห่ เดอร์บัน แอฟริกาใต้
26 พฤศจิกายน 2542 (ต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ) ดีวีดีที #668

ถ. เราจะค้นหาความสุขในความเจ็บปวด ความอยุติธรรม และการตามรังควาน ได้อย่างไร?

อ. ความสงบสุขเป็นธรรมชาติของเราเสมอ แต่เป็นเพราะเราได้ลืมความจริงในข้อนี้ไป เราจึงรู้สึกว่า เราไม่มีความสงบสุข ไม่ว่าเราจะมีทรัพย์สมบัติมากมายเพียงไร และไม่ว่าเราจะอยู่ในสถานการณ์อะไร ดังนั้น เราจึงต้องจำความสงบสุขที่มีมาแต่กำเนิดนี้ให้ได้อีกครั้ง ก็มีเท่านี้เอง

ด้วยเหตุนี้ แม้กระทั่งในยามที่เผชิญกับความตายและความทุกข์ พระเยซูจึงไม่รู้สึกเดือดร้อน และไม่วิ่งหนี พระองค์ตรัสว่า “พระบิดา พระองค์ช่างให้เกียรติแก่ข้าพเจ้ามากเสียนี่กระไร! พระองค์ให้เกียรติแก่ข้าพเจ้าเสียนี่กระไร!”

นั่นคือความสงบสุข ที่เราควรจำให้ได้ เมื่อเราจำความสงบสุขนี้ได้ เราก็จะทราบว่า ทุกอย่างที่เกิดขึ้น เกิดจากพระประสงค์ของพระองค์ และเราจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่า ทำไมสิ่งเหล่านี้จึงเกิดขึ้น และมันมีประโยชน์อะไร มันไม่ใช่เป็นอย่างที่มองเห็น ผู้เคราะห์ร้ายไม่ใช่ผู้เคราะห์ร้ายเสมอไป เป็นสถานการณ์ ที่คนเรา ตัวตนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดภายในตัวเรา เป็นผู้สร้างให้ตัวเรา เพื่อความก้าวหน้าของเราเอง ไม่มีผู้เคราะห์ร้ายจริง ๆ หรอก

ถ้าเราขึ้นไปบนสวรรค์ และมองเห็นลำดับการทำงานของจักรวาล เราจะไม่บ่นเกี่ยวกับพระเจ้าอีกต่อไป เราจะไม่รู้สึกที่จะไม่สำนึกบุญคุณแม้ขณะเดียวในชีวิตของเราในสถานการณ์ใด ๆ เลยอีกต่อไป ในคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์มีกล่าวไว้ว่า แม้กระทั่งเมื่อเส้นผมเส้นหนึ่งร่วงจากศีรษะของเธอ ก็เป็นพระประสงค์ของพระองค์ เพราะฉะนั้น ขอให้จำเรื่องนี้ไว้