คำถามถำตอบที่เลือกสรรแล้ว

 

ความปลอดภัยของความคิดที่เป็นบวกและเต็มไปด้วยความรัก

ปราศรัยโดยอนุตราจารย์ชิงไห่
ลอนดอน สหราชอาณาจักร 9 มิถุนายน 2542 (ต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ) ดีวีดี #662

ถ. ความชั่วร้ายเป็นอีกด้านหนึ่งของพระเจ้าหรือ?

อ. ก็ไม่เชิงนักหรอก มันไม่ใช่หรอก ความชั่วร้ายถูกสร้างขึ้นมาจากการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ในโลกวัตถุ ตัวอย่างเช่น เมื่อเราอยู่ในสวรรค์ เราไม่เกลียดกัน เราไม่มีเหตุผลที่จะโกรธ ที่จะหงุดหงิด หรือคิดร้ายต่อผู้อื่น เพราะในสวรรค์ ทุกอย่างนั้นดีและมีมากมาย เมื่อเราลงมาที่นี่ บางครั้งเพื่อการอยู่รอด เราก็ต้องฆ่า เราต้องแข่งขัน และเราต้องเหยียบย่ำคนอื่นเพื่อความอยู่รอด สิ่งนี้จะบ่มเพาะพลังงานที่มืดและชั่วร้ายมาก เราเรียกมันว่าพลังด้านลบ และพลังด้านลบนี้ เมื่อถูกสร้างมากเกินไป มันก็จะหนาแน่น มันมารวมตัวกัน และมันจะมาอยู่กัน ณ ที่ที่หนึ่ง ที่มีความหนาแน่นมากที่สุดของพลังทางลบชนิดนี้ แล้วหายนะก็จะเกิดขึ้น ณ ที่นั้น หรือไม่สงครามก็จะเกิดขึ้น ณ ที่นั้น และเราเรียกสิ่งนี้ว่าพลังมารหรือ “งานของมาร” แต่ความจริงแล้ว มันคือการทำงานของพลังงานของจิตมนุษย์ (เสียงปรบมือ)

ด้วยเหตุนี้ เราจึงควรใช้ชีวิตที่เป็นบวกมากขึ้น และมีชีวิตที่อุทิศต่อศาสนา เพื่อเราจะได้ช่วยตัวเองได้ และสำหรับภัยพิบัติหรือสงครามใด ๆ เราก็มีความรับผิดชอบเล็กน้อยเหมือนกัน เราอาจสร้างความเกลียดชังบางอย่าง ณ จุดหนึ่ง ๆ ในชีวิตของเราแม้กระทั่งเล็กน้อย และเราได้ลืมเรื่องนั้นไป ความคิดของเรามีพลังมาก เพราะฉะนั้น ขอให้แน่ใจว่า ท่านคิดในด้านบวก และเต็มไปด้วยความรัก ไม่ว่าเวลาใดเท่าที่เป็นไปได้ อย่างน้อยที่สุด เมื่อใดก็ตามที่ท่านจำขึ้นมาได้ ก็ขอให้ควบคุมความเกลียดชังและความโกรธของเธอ