คำถามและคำตอบที่เลือกสรรแล้ว

หาก เรา พร้อม


อาจารย์ ท่านเดียว ก็พอ สำหรับ
โลกทั้งโลก

ปราศรัยโดยท่านอนุตราจารย์ชิงไห่ แมดริด สเปน
วันที่ 5 พ.ค. 2542(ต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ) วีดีทัศน์ #644

 

ถ : ทำไมในเวลานี้จึงมีมหาอาจารย์มากมายแสดงธรรมทั่วโลกและแบ่งปันคำสอนของพวกเขา?

อ : ฉันคิดว่าเป็นเพราะพระเจ้าทรงกรุณาและเป็นเพราะระบบการสื่อสารในปัจจุบันนี้มีประสิทธิภาพมาก และการคมนาคมก็สะดวกมาก นอกจากนี้ฉันก็คิดว่าเป็นเพราะเรามีความเจริญมากขึ้น กฏหมายปกป้องคุ้มครองอาจารย์ทางจิตวิญญาณ พวกท่านจึงไม่ถูกฆ่าหรือถูกตรึงกางเขนอีกต่อไป ดังนั้นอาจารย์จึงมีอิสระมากขึ้นที่จะแบ่งปันข่าวสารแห่งสัจธรรม เราควรดีใจในเรื่องนี้ ยิ่งมีอาจารย์มากก็ยิ่งเป็นการดีสำหรับเรา

ฉันอยากนำอาจารย์จากสวรรค์ทุกท่านลงมาที่นี่ แต่ก็สุดแล้วแต่พระเจ้า มันไม่ได้อยู่ที่ว่ามีอาจารย์มากเพียงไร มันอยู่ที่ว่าเราพร้อมเพียงไร ถ้าเราพร้อม อาจารย์ท่านเดียวก็พอแล้วสำหรับโลกทั้งโลก เพราะอาจารย์ไม่จำเป็นต้องอยู่ใกล้ๆเธอเพื่อประทับจิต อาจารย์เพียงแต่มาเพื่อบอกเธอว่าท่านอยู่ที่นี่ จากนั้นก็ขึ้นอยู่กับเธอ ว่าเธอได้รับพลังปลุกทางจิตวิญญาณจากท่านหรือไม่