คติพจน์

สร้างสวรรค์บนโลก

ปราศรัยโดยอนุตราจารย์ชิงไห่ สิงคโปร์
วันที่ 3 มีนาคม 2535 (ต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ) วีดีโอเทป #223

ในขณะนี้เราสามารถถือโอกาสใช้ระบบการติดต่อสื่อสารที่เจริญของเรา เพื่อกระจายถ่ายทอดสิ่งที่เรารู้ซึ่งกันและกัน เพื่อเกิดประโยชน์แก่กันและกัน เพื่อยกระดับของจิตสำนึกของโลกเราให้ไปสู่ระดับที่สูงกว่าของความเข้าใจ และทำให้โลกของเราเป็นสวรรค์ เราไม่จำเป็นต้องอพยพไปยังดาวเคราะห์ดวงอื่น หรือไปนิพพาน ถ้าเราทำให้โลกของเรากลายเป็นสรวงสวรรค์