รายงานตามคำสั่งและการจัดอันดับของท่านอาจารย์

สิงค์โปร์
♥♥♥♥♥

ความพยายาม "สะอาด" ของสิงค์โปร์

โดยกลุ่มข่าวสิงค์โปร์ (ต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ)

ภาวะโลกร้อน บางทีอาจจะเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ใหญ่ที่สุดที่โลกกำลังเผชิญอยู่ในวันนี้? นับตั้งแต่การปฏิวัติอุตสาหกรรมเป็นต้นมา พวกเราได้ทำการเผาเชื้อเพลิงฟอสซิลเพื่อให้พลังงานแก่บ้านของเรา อุตสาหกรรม และยานพาหนะ ซึ่งเหล่านี้ทำให้เกิดแก๊สกรีนเฮาส์ หลัก ๆ ได้แก่ คาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งเป็นผลให้อุณหภูมิโลกร้อนขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

สิงค์โปร์ ประเทศซึ่งเป็นเกาะเล็ก ๆ และประชากรจำนวนมากเมื่อเทียบกับขนาดของมัน ได้ทำการแก้ไขปัญหาโลกร้อนอย่างเต็มที่โดยไม่มีการออมชอม สถิติ 10 ปีที่ร้อนที่สุดในสิงค์โปร์โดยถูกจดบันทึกไว้ตั้งแต่ปี 2533 รวมทั้งทุก ๆ ปีตั้งแต่ปี 2540

การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศนี้มีความเกี่ยวข้องกับการพัฒนาทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมอย่างรวดเร็วที่สิงค์โปร์ได้ประสบมาในช่วง 10 ปีผ่านมา มาตรฐานการครองชีพได้ถูกยกระดับขึ้นอย่างมาก แต่ขณะเดียวกันก็ต้องประสบกับปัญหามลภาวะ

จากที่ทราบกัน หากปราศจากการตรวจวัดควบคุม ระดับของการปลดปล่อยมลภาวะจะเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ รัฐบาลของสิงค์โปร์ได้ทำหน้าที่ของพวกเขา ในคำกล่าวของมิสเตอร์ ลิม สวี เส รัฐมนตรีสิ่งแวดล้อมคนก่อนว่า "การพัฒนาที่รองรับตัวเองได้เป็นความท้าทายพื้นฐานของเรา เราจะต้องไม่ให้การที่เศรษฐกิจเติบโตขึ้น และสังคมเดินหน้าไปในช่วงเวลาสั้น ๆ ทำให้เราต้องประสบกับหายนะทางสิ่งแวดล้อมในระยะยาว"
รถบัส ซีเอ็นจี (แก๊สธรรมชาติอัดแรงดันสูง) คันเรกของสิงค์โปร์
รถแท็กซี่ของสมาร์ท ซึ่งขับเคลื่อนด้วยซีเอ็นจี สมาร์ท เป็นหนึ่งในบริษัทแรก ๆของสิงค์โปร์ที่นำซีเอ็นจีมาใช้ขับเคลื่อนยานพาหนะ

หน่วยงานราชการของสิงค์โปร์ตั้งใจที่จะปรับปรุงคุณภาพอากาศโดยการบังคับใช้มาตรฐานควบคุมมลพิษที่เข้มงวด สนับสนุนการอนุรักษ์พลังงาน และเสาะแสวงหาแหล่งพลังงานที่สะอาด? ในเดือนเมษายน 2549 สิงค์โปร์ได้อนุมัติใช้สนธิสัญญาเกียวโต โดยมีเป้าหมายเพื่อที่จะลดแก๊สกรีนเฮ้าส์ การพัฒนาเครื่องกลที่สะอาด การจัดให้มีขึ้นของสนธิสัญญาเกียวโตนั้น สนับสนุนให้ภาคธุรกิจมีประสิทธิภาพทางพลังงานที่สูงขึ้น โดยการกำหนดโครงสร้างสิทธิประโยชน์ทางการค้าให้กับเรื่องคาร์บอนและเทคโนโลยีสะอาด? ตามที่ระบุในเกียวโต แผนสิ่งแวดล้อมสิงค์โปร์ 2012 ได้รับการแก้ไขโดย "ปรับปรุงความเข้มข้นของคาร์บอน (นั่นคือการปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ต่อจีดีพีดอลล่าร์) ลง 25% จากระดับของปี 2533 ภายในปี 2555

ในระหว่างสิ่งต่าง ๆ นั้น สิ่งนี้หมายถึงการโปรโมตการเปลี่ยนรถยนต์แบบเก่าเป็นแบบที่มีการปลดปล่อยมลภาวะต่ำ หน่วยงานขนส่งภาคพื้นดิน สนับสนุนให้ประชาชนใช้รถ "สะอาด" ยานพาหนะเหล่านี้รวมถึงรถไฟฟ้าไฮบริดและรถที่ขับเคลื่อนโดยแก๊สธรรมชาติ (ซีเอ็นจี) ซึ่งปลดปล่อยมลภาวะน้อยกว่ารถยนต์แบบทั่วไป ยานพาหนะแบบไฮบริดนั้นเป็นการรวมเอาเครื่องยนต์แบบธรรมดาเข้ากับแหล่งพลังงานอื่น เช่น ไฟฟ้าหรือแรงดัน ยานพาหนะไฮบริดนั้นใช้มอเตอร์ไฟฟ้าในการสตาร์ทและขณะที่ใช้ความเร็วต่ำ สำหรับการเร่งความเร็วและการเดินทางที่ต้องการความเร็วสูงจะใช้การเผาไหม้เชื้อเพลิงของเครื่องยนต์ทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้า
ข้อแนะนำในการเดินทางที่สะอาดของสิงค์โปร์

ในการสนับสนุนประชาชนให้ซื้อรถไฮบริดและซีเอ็นจี รัฐบาลได้เสนอเงินส่วนลดสำหรับค่าธรรมเนียมและภาษี เช่นเดียวกัน ด้วยการส่งเสริมทางการเงิน ทำให้เป็นการง่ายสำหรับผู้ใช้รถที่จะเปลี่ยนรถของพวกเขาจากแบบยูโรสองมาเป็นแบบที่มาตรฐานมีความเข้มข้นมากกว่าคือยูโรสี่ และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ข่าวสารนี้ หนังสือคู่มือซึ่งเรียกว่า "ข้อแนะนำการเดินทางอย่างสะอาด" ก็มีแจกในที่สาธารณะ

สรุป รัฐบาลของสิงค์โปร์มองเห็นว่า การพิทักษ์รักษาสิ่งแวดล้อมนั้นรวมอยู่ในความรับผิดชอบของผู้นำ จากมุมมองอันรู้แจ้งนี้ การพัฒนาทางเศรษฐกิจและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนั้นกลายเป็นเป้าหมายที่สนับสนุนซึ่งกันและกัน

เว็บไซต์อ้างอิง: