บุคคล งดงาม และเหตุการณ์ ที่งดงาม
คนจีนที่รวยที่สุด แบ่งปันทรัพย์สิน

รายงานโดยกลุ่มข่าวฮ่องกง (ต้นฉบับเป็นภาษาจีน)

คนรวยทั่วโลกจำนวนมากต่างบริจาคเงินกัน แสดงออกถึงความใจกว้างที่มีการแบ่งปันกัน ในจำนวนดังกล่าว นายวาร์เรน บัฟฟิท เป็นเศรษฐีอันดับ 2 ของโลก เดือนมิถุนายนปีนี้ ได้ประกาศบริจาคเงินร้อยละ 85 ของจำนวนทรัพย์สินทั้งหมด 44 พันล้านดอลล่าร์สหรัฐให้กับมูลนิธิ 5 แห่ง ความดีเหล่านี้ได้รับเสียงปรบมือมากมาย ♥♥♥♥♥♥เศรษฐีอันดับ 10 ของโลก ซึ่งเป็นชาวจีนที่รวยที่สุด หลี่เจียเฉิน ปัจจุบันก็ได้ประกาศว่า ในอนาคตจะบริจาคเงินจำนวน 1 ใน 3 ของทรัพย์สินทั้งหมด(ประมาณ 6.4 พันล้านดอลล่าร์สหรัฐ) ให้กับมูลนิธิประจำตัว 3 แห่ง และมูลนิธิของตัวเองได้บันทึกไว้ว่า ไม่ว่าจะเป็นสมาชิกครอบครัวหรือประธานกรรมการ ห้ามเอาเงินจากมูลนิธิไปใช้แม้แต่เหรียญเดียว

หลี่เจียเฉิน ปัจจุบันมีอายุ 78 ปี ท่านชมเชย คุณบัฟฟิททำกุศลบริจาคทรัพย์สินจำนวนมากว่า “ทำได้ดีมาก! ข้าพเจ้านับถือการกระทำของพวกเขา!" เขากล่าวว่า “คนเราเมื่อมีชีวิตอยู่ สามารถอุทิศตนให้กับสังคม โดยอยู่ในกรอบความสามารถของตนนั้น ขณะเดียวก็ได้สร้างชีวิตที่ดีขึ้นให้กับผู้ไร้ที่พึ่ง ข้าพเจ้ารู้สึกมีความหมายมาก และถือเป็นหน้าที่ตัวเองตลอดชีวิต"

หลายปีที่ผ่านมา หลี่เจียเฉินไม่เพียงให้มูลนิธิตัวเองบริจาคช่วยเหลือหน่วยงานสาธารณะประโยชน์กับช่วยเหลือผู้ต้องการความช่วยเหลือแล้ว ยังได้ผลักดันบริษัทในเครือตัวเองร่วมบริจาคเงินให้กับหน่วยงานสาธารณะประโยชน์ของสังคมด้วย งานการกุศลของเขามีทั่วยุโรป เอเชีย ทวีปอเมริกา กับมหาสมุทรแปซิฟิก การช่วยเหลือครอบคลุมไปด้วยการศึกษา วัฒนะธรรม การรักษาพยาบาล สาธารณะประโยชน์ต่าง ๆ เป็นต้น ปัจจุบันมีอาสาสมัครอยู่ในเครือมูลนิธิร่วมแสนคน

หลี่เจียเฉินได้รับโล่กิตติมศักดิ์ผู้บัญชาการหน่วยงานทหาร จากประธานาธิบดีฝรั่งเศส เดลา เลเจียน (หมายเหตุ)ในพิธีนั้น เดลา เลเจียน กล่าวชม หลี่เจียเฉิน สามารถแก้ปัญหาความยากจนช่วงเยาว์วัย สร้างฐานะประสบความสำเร็จสูงสุด ภายใต้ความสำเร็จได้รณรงค์การรักษาพยาบาล การศึกษากและวัฒนะธรรม เป็นตัวอย่างที่หาเทียบได้ยาก นอกจากนี้ หลี่เจียเฉิน ยังได้รับโล่จากรัฐบาล ปานามา เบลเยี่ยม อังกฤษ และฮ่องกง ตามลำดับ

ท่านอาจารย์เคยกล่าวว่า “ทรัพย์สมบัติที่เป็นเงินทองนั้น ฉันเกิดมาไม่ได้เอาติดตัวมา ตายไปก็เอาติดตัวไปไม่ได้ ดังนั้น สิ่งที่ฉันมีอยู่ก็เป็นของพวกเธอทั้งหมด และเป็นของโลกนี้ทั้งหมด ดังที่กล่าวว่า (ได้มาจากไหน ก็ใช้ไปทางนั้น) พวกเราทุกคนก็เหมือนกัน พวกเราเอาน้ำในแม่น้ำไปกักเก็บไว้ในอ่างเก็บน้ำ จากนั้นส่งไปให้ทั้งหมู่บ้าน ตลาด และตัวเมือง ชีวิตพวกเราต้องเหมือนกับอ่างเก็บน้ำ สิ่งที่พวกเรามีอยู่ ก็เพื่อแบ่งปันให้กับผู้อื่น พวกเราเป็นเพียงท่อสายในจำนวนดังกล่าวเท่านั้น" (คัดมาจากคอลัมน์สปอตไลท์ อนุตราจารย์ชิงไห่ ปราศรัยธรรมที่ศูนย์ไทเป ฟอร์โมซา เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2537 ต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จากธรรมสารฉบับที่ 111)

หลี่เจียเฉิน บิลเกทส์ และวาร์เรน บัฟฟิท หลังจากก้าวขึ้นสู่ความร่ำรวยสูงสุดแล้ว ไม่ลืมตัวเอง คืนสู่สังคม อาศัยการกระทำด้วยความรักมาอธิบายถึงความหมายของเงิน การทำกุศลของพวกเขาถือเป็นตัวอย่างที่ดีของชาวโลก

หมายเหตุ : โล่กิตติมศักดิ์หน่วยงานกองทัพของฝรั่งเศส นโปเลียน ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2347 ในจำนวนดังกล่าว โล่ผู้บัญชาการเป็นโล่กิตติมศักดิ์สูงสุดที่มอบให้กับชาวต่างชาติ ผู้ที่ได้รับต้องเป็นผู้ที่ทำประโยชน์ให้กับฝรั่งเศสหรือผู้ที่ประสบความสำเร็จสูงสุด