ความรักในรูปการกระทำ

เอาหลาก

 

มหาสมุทร แห่ง ความรัก ที่ไร้ ขอบเขต
การช่วยเหลือของอนุตราจารย์ชิงไห่
ที่ให้กับองค์การการกุศล

รายงานโดยกลุ่มบันเทิง ลอสเองเจิลลิส สหรัฐอเมริกา
(ต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ)

 

ในฐานะที่เป็นครูทางจิตวิญญาณและคนใจบุญอนุตราจารย์ชิงไห่จะปฏิบัติในสิ่งที่ท่านสอนโดยลงมือกระทำอยู่เสมอ

เราจะต้องทำสิ่งดีงามในโลกนี้ ไม่ใช่เพราะว่าเราจะได้รับผลตอบแทนดีหรือกรรมดี นั่นเหมาะสำหรับเด็ก ๆ เท่านั้น สำหรับผู้ที่เริ่มต้น สำหรับผู้ปฏิบัติเบื้องต้น นั้นคือ พวกเขายังต้องการรางวัล ส่วนบุญ รับกรรม ยกย่องสรรเสริญ และการตำหนิติเตือนในสิ่งทั้งหลาย แต่เมื่อเราเดินเส้นทางสู่มิติที่สูงกว่า ไปในระดับของการรับรู้ที่สูงกว่า เราไม่คำนึงถึงสิ่งเหล่านี้ เรากระทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น และสิ่งใดที่เป็นความถูกต้องในสำนึกของเรา ไม่คาดหวังสิ่งตอบแทนใด ๆ ทั้งนั้น

พวกเธอรักษาศีล และทำแต่สิ่งดีงาม เพราะว่ามันเป็นหนทางเดียวของความเป็นคน ถ้าเธอต้องการที่จะเป็นคนที่มีคุณค่าและเหนือกว่านั้น ถ้าเธอต้องการที่จะก้าวพ้นชีวิตคนไปสู่สภาพนักบุญ นำผลประโยชน์สู่จักรวาลทั้งหมด นั้นก็หมายความว่า เป็นผู้ที่ยึดในธรรมะ นั่นคือจุดประสงค์เป็นเพียงจุดประสงค์เดียว

~ ปราศรัยโดยอนุตราจารย์ชิงไห่
ศูนย์ชีหู ฟอร์โมซา วันที่ 6 มิถุนายน 2538
ธรรมสารฉบับที่ 47 คอลัมน์ "อาจารย์กล่าว",
(ต้นฉบับภาษาอังกฤษ)

ดังนั้นการที่ได้รู้เห็นถึงความทุกข์ระทม ความขาดแคลนอย่างหนักในสิ่งที่ต้องการของผู้ใหญ่และเด็กโชคร้ายในเอาหลาก อนุตราจารย์ชิงไห่ได้ให้ความช่วยเหลือด้วยความรักเป็นจำนวนเงิน 65,000 เหรียญสหรัฐ เป็นเงินช่วยเหลือให้แก่องค์กรที่ไม่ใช่ธุรกิจ 6 องค์กร ที่ซึ่งมุ่งที่จะปรับปรุงและเพิ่มคุณค่าชีวิตในตัวบุคคลเหล่านี้ องค์กรที่ไม่เล็งผลประโยชน์เหล่านี้มีมูลนิธิเด็กตาบอดเวียตนาม คืนมันให้กับเด็ก (Giving It Back to Kids), ช่วยเหลือมนุษย์ด้วยกันให้กับเด็กเอาหลาก(Humanitarian Services for Children of Vietnam), มูลนิธิอวัยวะเทียม (Prosthetics Outreach), โปรแกรมช่วยเหลือเด็กเวียตนามและกองกำลังบรรเทาทุกข์เวียตนาม(Viet Nam Children’s Assistance Program and Vietnam Relief Effort)

จดหมายแสดงความขอบคุณอนุตราจารย์ชิงไห่จากมูลนิธิเด็กตาบอดชาวเอาหลาก, หน่วยงานคืนมันให้กับเด็ก, หน่วยช่วยเหลือมนุษย์ด้วยกันให้กับเด็กเอาหลาก, มูลนิธิอวัยวะเทียม, โปรแกรมช่วยเหลือเด็กเวียตนามและกองกำลังบรรเทาทุกข์เวียตนาม

มูลนิธิเด็กตาบอดเวียตนามก่อตั้งปี 2543 ให้ความช่วยเหลือและให้กำลังทรัพย์ในสวัสดิการกับเด็กที่มีปัญหาทางสายตา มูลนิธิจัดเงินทุนสำหรับอาหารอุปกรณ์และเงินเดือนพนักงาน สถานที่บริการหลายแห่งได้กลายเป็นที่อยู่ของเด็กที่ถูกทอดทิ้งและกลายเป็นกำพร้า มูลนิธิจัดหาทุนให้การเลี้ยงดู
จากขวาไปซ้าย:สมาชิกสมาคมนานาชาติไปสัมภาษณ์ คุณบาทหลวงหวงซุ่น ผู้บริหาร(มูลนิธิเด็กตาบอดชาวเอาหลาก) คุณโจเซฟ เบอร์ฟี (ที่ปรึกษามูลนิธิ ) คุณเดสตา ไวท์ (ที่ปรึกษามูลนิธิ)

บาดหลวงทวน ฮวง พระที่อยู่ในโบสถ์วิสิเทชั่นในซานฟรานซิสโกและประธานมูลนิธิเด็กตาบอดเวียตนามได้ร่วมแสดงความขอบคุณต่ออนุตราจารย์ชิงไห่ “สิ่งแรกผมขอขอบคุณมาก ๆ กับงานของอนุตราจารย์ชิงไห่ โปรดส่งความรักของผมถึงท่าน ผมจะมีท่านอยู่ในการสวดอธิฐานของผม สำหรับงานทั้งหมดที่ท่านได้ทำไป ผมขอส่งความปราถนาที่ดีที่สุดให้กับทุกคนที่อยู่ในโครงงานของท่านเพื่อช่วยคนในโลกนี้ อาจารย์ผมขอขอบคุณท่านอย่างสูงสำหรับเช็ค 10,000 เหรียญสหรัฐ ในที่นี้เพื่อช่วยเหลือมูลนิธิในการบริการเด็กตาบอดในเอาหลาก ขอให้พระเจ้าดูแลให้ท่านมีสุขภาพดี สงบสุขและรื่นเริง

นางเดสต้า ไว้ท์ ที่ปรึกษาของมูลนิธิคนตาบอดชาวเวียตนามก็ได้ร่วมแสดงความชื่นชมยินดีต่อการช่วยเหลือ “อนุตราจารย์ชิงไห่ เราขอบคุณท่านเป็นอย่างมากที่ได้หันจุดสนใจมายังมูลนิธิของเรา ซึ่งขณะนี้ยังเล็กอยู่ แต่ก็กำลังขยาย เราหวังที่จะเดินตามกิจกรรมสงเคราะห์ของท่าน เราจะมองไปยังผู้ที่โชคไม่อำนวยเท่าเรา และให้สิ่งของที่พวกเขาขาดแคลน เราขอบคุณท่านที่เป็นตัวอย่าง และขอขอบคุณแทนผู้ที่มารับความช่วยเหลือจากมูลนิธิของเรา ขอบคุณท่านมาก ๆ”

นายโจเซฟ เมอฟี่ ที่ปรึกษามูลนิธิคนตาบอดชาวเวียตนามก็ร่วมกล่าว “ขอบคุณต่องานดีเยี่ยมที่ท่านทำ ผมขอแสดงความยินดีกับงานศิลปะที่ยอดเยี่ยม และงานช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่ท่านดำเนินอยู่ วันนี้เป็นครั้งแรกที่ผมได้เห็นงานศิลปะและเครื่องเพชรพลอย รวมถึงแฟชั่นที่ท่านออกแบบ ผมชื่นชมข้อเท็จจริงที่ท่านทำในบางลักษณะ ผมนับถือและส่งเสริมความคิดเรื่องการนั่งสมาธิ ซึ่งผมคิดว่า เป็นบางสิ่งที่สำคัญมากต่อจิตวิญญาณของมนุษย์ และเราจะยังคงอธิฐานให้กับงานของท่าน เรารู้สึกเป็นบุญคุณอย่างมากต่อทุกสิ่งที่ให้การสนับสนุนแก่เรา”
ตัวแทนสมาชิกสมาคมนานาชาติอนุตราจารย์ชิงไห่ บริจาคเงิน 10,000 เหรียญดอลลาร์ ให้กับคุณโรเบิร์ท คาลาทสชาน (กลาง)ผู้ก่อตั้งและเป็นผู้บริหาร(หน่วยงานคืนมันให้กับเด็ก ) คุณโดราธี (ขวา)และเด็กที่รับเลี้ยงไว้

มูลนิธิที่สอง คืนมันให้กับเด็ก ก่อตั้งโดยโรเบอร์ทและโดโรตี คาเลทส์ชานในปี 2545 ให้ความช่วยเหลือก่อสร้างที่อยู่อาศัยแก่ครอบครัวที่ยากไร้ในเอาหลาก รวมไปถึงจัดหาอุปกรณ์ที่ขาดแคลนมากทางการแพทย์ เช่น ไม้ยันใต้รักแร้สำหรับคนขาหัก เก้าอี้ล้อสำหรับคนพิการ และการศัลยกรรมหัวใจ ในขณะเดียวกันก็สร้างโรงเรียนอนุบาลในชนบทที่ห่างไกล พร้อมทั้งจัดหาจักรยานต์สำหรับเด็กที่บ้านอยู่ห่างไกลจากโรงเรียน คืนมันให้กับเด็กยังได้จัดหาให้ความรู้เกี่ยวกับโภชนาการ วิตามิน และอาหารเสริมสำหรับเด็กขาดอาหารในเอาหลาก

ในช่วงของการสัมภาษณ์รายการทีวี “การเดินทางผ่านอาณาจักรอันสุนทรีย์” โรเบิร์ท คาลาสชัน ประธานของคืนมันให้กับเด็ก ได้ร่วมกล่าวว่า “ผมได้เรียนรู้อย่างรวดเร็วว่าอนุตราจารย์ชิงไห่เป็นผู้มีน้ำใสใจจริง ท่านไม่ได้มาที่จะเปลี่ยนความเชื่อถือ องค์การของเราก็เช่นกัน แม้ว่าเราจะมีบางคนที่มีความเชื่อในคริสเตียนอย่างเคร่งครัด ท่านไม่ได้มามองหาคนให้เข้ามาเป็นคริสเตียน หรือพุทธศาสนิกชน หรืออื่นใด ท่านมาเพื่อช่วยคนและนำคนให้ดำเนินชีวิตอย่างพระเจ้าเต็มตัว จากสิ่งที่ผมเข้าใจ"

"ผมต้องการขอบคุณอนุตราจารย์ ขอบคุณท่านสำหรับสิ่งที่ท่านทำเพื่อช่วยเราให้ได้ช่วยเด็กในเอาหลาก มันจะมีผลกระทบต่อชีวิตเด็กไปหลายอายุคน ไม่ใช่อายุชั่วคนเดียว แต่หลายชั่วอายุคน ผมต้องการสนับสนุนให้ท่านทำต่อเนื่องในสิ่งที่ท่านกำลังทำอยู่ และที่น่าประทับใจ คือ ท่านดำเนินการจากกระเป๋าเงินของท่าน ขอบคุณอย่างยิ่งในฐานะของคืนมันให้กับเด็ก โดยเฉพาะเด็ก ๆ และครอบครัวจากเอาหลาก

“โคโรตี คาแลทส์ชัน ยังได้แสดงความขอบคุณจากความรู้สึกของหัวใจต่อความมีน้ำใจของอนุตราจารย์ชิงไห่ "อนุตราจารย์ ฉันต้องการขอบคุณท่านสำหรับโอกาสอันไม่น่าเชื่อว่า ท่านมอบให้แก่เราเพื่อช่วยเหลือเด็กเหล่านี้ ฉันซาบซึ้งในความเมตตา และที่แน่นอนที่สุดคือการกระทำของท่าน โรเบิร์ทเข้ามาบอกให้ฉันจัดส่งของออกตามกำหนดกาล และเมื่อเขาบอกฉันว่า เราจะได้รับเงินช่วยเหลือ 10,000 เหรียญสหรัฐ ฉันคิดขึ้นมาว่า เราไม่ได้เข้าร่วมรายการกวาดรางวัล เป็นความรู้สึกที่ไม่คาดคิด เป็นของขวัญวิเศษที่คาดไม่ถึง พร้อมทั้งเป็นป้ายบอกทางแก่เรา ฉันเดาว่า เป็นเพราะฉันมองหาป้ายอยู่เสมอ จึงขอขอบคุณท่านที่ให้ป้ายบอกทางบนถนนที่เราควรจะเดินทางไปตามแผนของพระเจ้า ขอบคุณสำหรับโอกาสนี้”
ผู้จัดรายการ "การเดินทางผ่านอาณาจักรอันสุนทรีย์" สัมภาษณ์ คุณชัค เดเวท ผู้ก่อตั้งและผู้บริหารหน่วยงานบริการมนุษยธรรมเด็ก ๆ ชาวเอาหลาก

มูลนิธิที่ 3 ที่อนุตราจารย์ชิงไห่มอบเงินช่วยเหลือ คือ ช่วยเหลือมนุษย์ด้วยกันให้กับเด็กเอาหลาก (เอช เอส ซี วี) จัดตั้งขึ้นเมื่อเดือนกันยายน 2544 เอช เอส ซี วี มองจุดหลักไปที่การบริการเด็กกำพร้า เด็กไร้ที่อยู่อาศํย และเด็กที่ขาดแคลนในเอาหลาก หน่วยงานนี้จัดหาอาหาร ที่อยู่ เครื่องนุ่งห่ม สุขภาพ และการศึกษาให้แก่เด็ก โดยปกติจัดหาให้โดยตรง หรือผ่านองค์การของเด็กในท้องถิ่นที่กำหนดความต้องการเดียวกัน

ซัก เดอ เวท ประธานและผู้ก่อตั้ง เอช เอส ซี วี ประทับใจในความช่วยเหลือที่ให้โดยอนุตราจารย์ชิงไห่ “ในนามขององค์การของเราและในนามของเด็กในเอาหลาก และทุกท่านที่ช่วยเหลือองค์การของเรา ผมขอขอบคุณอนุตราจารย์สำหรับเงินบริจาค 10,000 เหรียญสหรัฐ มันเป็นการยากที่จะแสดงให้เห็นว่า เงินนี้จะนำไปทำสิ่งดี ๆ ได้มากเพียงใด เงินนี้จะไปช่วยชีวิตของเด็ก ๆ จะเปลี่ยนวิถีชีวิตของคน จะเปลี่ยนวิถีชีวิตของครอบครัว เงินนี้มีทางยาวที่จะเดินในเอาหลาก เราจะใช้จ่ายอย่างระมัดระวัง และใช้จ่ายกับเด็กที่ขาดแคลนที่สุดจริง ๆ นี่เป็นสิ่งที่ชื่นชมยินดีอย่างที่สุด”
นายวินีเฟรด แดนกิ (ขวา)ผู้จัดการมูลนิธิอวัยวะเทียม รับเงินบริจาค 10,000 เหรียญสหรัฐ จากตัวแทนสมาชิกสมาคมนานาชาติอนุตราจารย์ชิงไห่

ในช่วง 15 ปีที่ผ่านมา มูลนิธิพรอสเททิกเอ้าทรีช (พีโอเอฟ) การกุศลลำดับที่ 4 ที่อนุตราจารย์ชิงไห่ช่วยเหลือทางการเงินเมื่อเร็ว ๆ นี้ ได้ช่วยให้เด็กและผู้ใหญ่กว่า 13,000 คนให้เคลื่อนไหวและช่วยตัวเองได้ หน่วยงานนี้มีขึ้นเพื่อช่วยคนแขนขาขาด และผู้โชคร้ายอื่น ๆ ที่ได้รับทุกข์กลายเป็นคนไร้ความสามารถเพราะพิการ ในช่วงนี้พี โอ เอฟ มุ่งงานหลักไปในประเทศด้อยพัฒนา เช่น เอาหลาก บังกลาเทศ และ เซียร่า ลีออน

นายวินิเฟรด แดนเก้ ผู้อำนวยการของมูลนิธิมูลนิธิอวัยวะเทียม แสดงออกมาทางคำพูด “สิ่งแรกทั้งหมด คือ ผมต้องการขอบคุณอนุตราจารย์สำหรับของขวัญของท่าน ผมทราบว่า ของขวัญมาจากท่านเป็นส่วนตัวซึ่งก็เป็นเรื่องที่ยิ่งน่าแปลกใจ เราพิศวงมากเมื่อได้รับโทรศัพท์และได้ยินว่า “ท่านกำลังจะได้รับ 10,000 เหรียญสหรัฐ มันเป็นเรื่องที่น่าดีใจจริง ๆ อย่างแน่นอน เมื่อเราได้รับโทรศัพท์ สิ่งที่เรากำลังจะทำ คือ เราจะใช้เงินกองทุนนี้ช่วยเหลือชายหญิงและเด็กในเอาหลากให้ได้แขนขาเทียมที่พวกเขาสมควรจะได้ เราจะใช้โปรแกรมที่เราได้จัดเตรียมมา การเอื้อมสุดกำลังออกไปเราจะนำการดูแลคนมากกว่า 30 คน จากผลของของขวัญนี้ คนจำนวน 30 คน จะได้มีโอกาสเริ่มชีวิตใหม่ของเขา เพราะความมีน้ำใจนี้”

เช่นเดียวกันโปรแกรมช่วยเหลือเด็กเวียตนามและกองกำลังบรรเทาทุกข์เวียตนาม (วีเอนซีเอพี) หน่วยงานกุศลที่ไม่ใช่ธุรกิจ มุ่งช่วยเหลือคนพิการไร้ที่อยู่ กำพร้าและเด็กที่ติดเชื้อเอดส์ และบุคคลที่ต้องการของเฉพาะเจาะจง เพื่อให้ชีวิตได้รับความสำเร็จดังเช่น ช่วยตนเอง เลี้ยงตนเอง และเป็นประชากรที่ทำประโยชน์ได้ เพื่อให้ได้รับความสำเร็จตามเป้าหมาย วีเอนซีเอพี ทำงานจัดหาสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยให้เด็กเหล่านี้ รวมไปถึงได้รับการศึกษาตามรายบุคคล ฝึกความเชี่ยวชาญงานอาชีพ และการรักษาทางการแพทย์ นี่ก็ได้จากความเมตตาของอนุตราจารย์ชิงไห่
คุณเฟาเดอร์ ฟรานซิส เบทซ์ (ขวา)ผู้ก่อตั้งโครงการโปรแกรมช่วยเหลือเด็กเวียตนามและกองกำลังบรรเทาทุกข์เวียตนาม รับเงินบริจาคจำนวน 5,000 เหรียญสหรัฐ จากตัวแทนสมาชิกสมาคมนานาชาติอนุตราจารย์ชิงไห่

ผู้ก่อตั้งโปรแกรมช่วยเหลือเด็กเวียตนามและกองกำลังบรรเทาทุกข์เวียตนาม (วีเอ็นซี เอ พี) มีความซาบซึ้งมากต่องานช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ได้กล่าวว่า “ผมได้เห็นท่านในโทรทัศน์ แต่ผมไม่ทราบว่าท่านเป็นใคร และเมื่อผมได้รับรู้ว่าองค์การของท่านจะบริจาค 5,000 เหรียญสหรัฐให้กับงานที่ผมทำอยู่ ผมบอกว่าดีล่ะผมน่าจะรู้จักงานขององค์การนี้มากขึ้น ดังนั้น ผมก็เลยไปมองหาในกูเกิ้ลและก็ได้พบเกี่ยวกับสิ่งที่ท่านทำอยู่ ผมซาบซึ้งกับงานสงเคราะห์ที่ท่านทำ โดยเฉพาะสิ่งที่ท่านทำในช่วงวันที่ 9/11 แต่ก็มีสิ่งที่ว่าเมื่อคนทำดี คนก็มักจะสงสัยว่าทำไมเขาจึงทำดี มีอะไรดลใจหรือแอบซ่อนอยู่เบื้องหลัง ผมไม่ได้มองไปที่จุดนั้น เมื่อใครต้องการช่วยเหลือ ดังเป็นในกรณีเฉพาะนี้ ผมมักจะพูดว่า มีอะไรดีกว่านี้ที่ผมจะทำได้

ผมทราบว่า อนุตราจารย์ชิงไห่เป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับโดยประธานาธิบดีคลินตัน ประธานาธิบดีบูช และประธานาธิบดีรีแกน และผู้ว่าราชการทั่วประเทศก็ยอมรับท่านเช่นกัน นี่คือบุคคลที่ทำความดีโดยไม่ได้หวังอะไร หรือแม้แต่ให้คนรับรู้ ซึ่งไม่ใช่จุดประสงค์ของท่าน จุดประสงค์ของท่านคือหาคนมาช่วยมากขึ้น และท่านก็ได้ทำงานที่กล่าวนี้อย่างวิเศษสุด ผมชื่นชมการบริจาคที่มูลนิธิเราได้รับ

อนุตราจารย์ชิงไห่ ผมชื่นชมและขอบคุณสิ่งที่ท่านทำให้เพื่อนมนุษย์โดยเฉพาะเงินบริจาค 5,000 เหรียญสหรัฐ ที่ท่านมอบให้แก่โปรแกรมช่วยเหลือเด็กเวียตนาม (วีเอ็นซีเอพี) ผมให้คำมั่นว่าเงินจำนวนนี้จะถูกใช้อย่างชาญฉลาดและเป็นเรื่องดีทางจิตวิญญาณ ผมขอบคุณท่านมากต่อความอุตสาหะของท่านที่จะช่วยเหลือผู้อื่นด้วย ผมว่าจากฤกษ์ที่ดีงามนี้ ท่านจะสามารถสนับสนุนบุคคลอื่น ๆ ที่อาจต้องการช่วยเหลือวีเอ็นซี เอ พี อย่างเส้นทางที่ผมเดินอยู่นี้ ขอบคุณ”
จากขวา : คุณเฉินหยวน กรรมการคณะประธานกรรมการ หน่วยงานบริการช่วยเหลือเด็ก ๆ ชาวเอาหลาก ให้สัมภาษณ์ผู้จัดรายการ "การเดินทางผ่านอาณาจักรอันสุนทรีย์"

ท้ายที่สุด การสงเคราะห์ที่ 6 ที่อนุตราจารย์มอบเงินให้เวียตนาม รีลีฟ แอฟฟอร์ท (วีอาร์อี) ไม่ใช่องค์การธุรกิจได้นำความช่วยเหลือสู่อาณาบริเวณของเอาหลากที่คนขัดสนมาก ๆ ในรูปของการศึกษา ยา และบรรเทาทุกข์ หน่วยงานมีเป้าหมายระยะยาวให้มีผลกระทบต่อการปรับปรุงชีวิตของชนเวียตนามโดยการจัดการศึกษา และเครื่องไม้เครื่องมือที่เป็นที่ต้องการในช่วงนี้ วีอาร์อี ทำการก่อสร้าง และขยายโรงเรียนในเอาหลากเพื่อให้เด็ก ๆ ได้รับการศึกษาที่ดีขึ้นเพื่อให้มีชีวิตที่ดีขึ้น

คุณดูเยน ทราน หนึ่งในสมาชิกกรรมการวีอาร์อี ก็ได้ร่วมแสดงความเห็นในระหว่างสัมภาษณ์เกี่ยวกับการมอบความช่วยเหลืออย่างมีน้ำใจของอนุตราจารย์ชิงไห่ “นี่เป็นสิ่งที่ไม่ได้คาดคิด สิ่งที่น่าชื่นชมที่ได้โดยไม่คาดคิด จึงไม่มีความจำเป็นที่จะต้องกล่าว เราขอบคุณอย่างยิ่งและต้อนรับเงินบริจาคนี้ เงินนี้จะไปสู่โครงการที่ยอดเยี่ยมหลาย ๆ โครงการ หนึ่งในขบวนการที่อยู่ในความคิดของเราเวลานี้ คือ มุ่งไปที่ก่อสร้างห้องสมุดหลายแห่งที่เราได้กล่าวถึงก่อนหน้านี้ และถ้าเป็นไปได้ก็จะสร้างคลีนิคในระยะยาวเพิ่มเติม ซึ่งไม่เพียงแต่จัดหาบริการ แต่เราสามารถติดตามความคืบหน้าในสิ่งที่ทำอยู่ ซึ่งเราก็มีโครงการมากมายในใจของเรา สิ่งที่เราจะทำกับเงินบริจาคที่มีคุณค่านี้คือสิ่งที่เราคิดอยู่ หรือสร้างโรงเรียนอีกแห่งหนึ่ง”

ประทับใจกับของที่อนุตราจารย์ชิงไห่มอบให้ คุณทรานต้องการแสดงความขอบคุณต่ออนุตราจารย์ชิงไห่สำหรับเงินบริจาค 20,000 เหรียญสหรัฐ ที่ท่านมีน้ำใจมอบให้กับเวียตนาม รีลีฟ แอฟฟอร์ท เงินบริจาคนี้มีผลต่อชีวิตหลาย ๆ ชีวิต ความมีน้ำใจของท่าน จะช่วยคนจำนวนมากในเอาหลาก”

ในจดหมายแสดงความชื่นชมต่อนุตราจารย์ชิงไห่ ประธานและผู้ก่อตั้ง วีอาร์อี นายชินชู เขียนว่า “เราไม่อาจเริ่มต้นแสดงความขอบคุณของเราต่อท่านถึงความมีน้ำใจและสนับสนุนองค์การของเรา เวียตนาม รีลีฟ เอฟฟอร์ทเงินบริจาค 20,000 เหรียญสหรัฐ ที่ท่านมอบให้เรา จะนำทางไปไกลสู่จุดหมายของเราในการที่จะปรับปรุงการศึกษาและอนามัยให้กับชาวเอาหลากที่ขาดแคลน เราขอบคุณจากส่วนลึกต่อการสนับสนุนอย่างมีน้ำใจของท่านอาจารย์ชิงไห่”

จากความเมตตาและจิตวิญญาณที่สูงส่ง อนุตราจารย์ชิงไห่นำความซาบซึ้งให้กับชีวิตคนเป็นล้าน ๆ ทั่วโลก การจัดรวมให้เป็นรูปของความรักที่แท้จริง ท่านดลบันดาลและเปลี่ยนแปลงชีวิตของบุคคลทุกคนที่รู้จัก ท่านอนุตราจารย์ชิงไห่ได้กล่าวว่า

เป็นการประชดของจักรวาล เพราะว่าเมื่อเธอเสนอตัวเธอต่อผู้อื่นหรือแม้แต่บุคคลคนเดียว เธอจะแผ่กว้างออกไป พลังของเธอหรือแสงของเธอแผ่กว้างออกไปอย่างน้อยที่สุดสู่คนในบริเวณ แต่ทุกครั้งที่เธอคิดถึงตัวเองว่า “ฉันต้องการสิ่งนี้" หรือ “ฉันต้องการของเหล่านี้ทั้งหมดให้ตัวเอง" เธอก็จะถูกจำกัดอยู่ในกรอบ เธอบริการมากเท่าไร เธอก็จะขยายมากขึ้นเท่านั้น

~ปราศรัยโดยอนุตราจารย์ชิงไห่ บูดาเปส ฮังการี วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2548

ให้ความสนใจกับรายละเอียดแต่ละชิ้นหรือทุกเวลา อนุตราจารย์ชิงไห่ให้คำสอนที่สมบูรณ์แบบที่จะเดินทางบนเส้นทางของนักบุญ ดาวเคราะห์ของเราได้รับพรอย่างแท้จริง มีความศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าปกป้อง และยกระดับชีวิตคนทั้งหมดสู่อาณาจักรที่สูงขึ้นไปในยุคที่จิตวิญญาณตื่นตัวนี้